ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Система стандартов безопасности труда. Костюм мужской летний для защиты чабанов от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
код МКС: 13.340.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1998-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 17июля 1997 года № 22-од.
баға: 0,00 тнг
Таби?и кымыз техникалык, шарттар ТУ 10 РК 14.183-92
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1999-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 03 октября 1999 г. № 53
баға: 0,00 тнг
Молоко кобылье. Требования при закупках. Взамен ТУ 10 РК 14.182-92.
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1999-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Госстандарта Республики Казахстан от 03 ноября 1998 года № 53
баға: 0,00 тнг
Ќаймаќ Техникалыќ шарттар
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1999-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Госстандарта Республики Казахстан от 3 ноября 1998 года №53
баға: 0,00 тнг
Паста сливочная. Технические условия.
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1999-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 03 октября 1999 г. № 53
баға: 0,00 тнг
Рыба разделанная холодного копчения (кусочки). Технические условия.
код МКС: 67.120.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1999-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 октября 1998 г. № 54
баға: 0,00 тнг
Табачные изделия. Информация для потребителя. Общие требования.
код МКС: 65.160
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2000-04-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 октября 1999 г. № 17
баға: 0,00 тнг
Ґнімді сјйкестендіру Жалпы ережелер
код МКС: 01.040.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 сентября 2000 г. № 65
баға: 1594,00 тнг
СУ табиєи,аєын сулардаєы кїкірт ќышќылы тўздарыныѕ(сульфаттардыѕ) ќўрамын аныќтайтын гравиметрикалыќ јдіс НСАМ N 316-Г јдістемесініѕ орнына енгізілді
код МКС: 13.060.50
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 15 ноября 2000г. № 80
баға: 0,00 тнг
Тоќыма ґдірісіне арналєан кардты жјне жеке тараќталєан маќта-мата жјне аралас кендір жіп Техникалыќ шарттар
код МКС: 59.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 г. № 400
баға: 2167,00 тнг
Ќазаќстандыќ селекцияныѕ кїріші Дайындау жјне жабдыќтау кезінде ќойылатын талаптар ГОСТ 6293-90 орнына енгізілді
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: постановлением Госстандарта от 16 ноября 2000 года № 82
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстандыќ селекцияныѕ кїріші.Кїріш жармасы.Техникалыќ талаптар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2000г. № 82
баға: 0,00 тнг
Ґнімді ґндіріске ќою жјне јзірлеу жїйесі Машина жасау комплексініѕ бўйымдары Ґндіруші жјне жабдыќтаушыныѕ кепілдік міндеттемелері.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Председателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 ноября 2000 г. № 89
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстандыќ нан пістіруге арналєан бидай ўны.Техникалыќ шарттар ТШ 8 ЌР 56-92 орнына
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 ноября 2000г. № 73
баға: 1594,00 тнг
Марганецті присадкасы бар Мўнай жол жабысќаќ битумдер .Техникалыќ шарттар
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 ноября 2000г. № 74
баға: 0,00 тнг
Жабысќаќ жол тўтќырлар Техникалыќ шарттар
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 ноября 2000г. № 76
баға: 0,00 тнг
Аспаздыќ таєамдар мўздатылєан шала фабрикаттар. Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 декабря 2000г. № 98
баға: 0,00 тнг
Салма салып пістірлген ќамырдан жасалєан аспаздыќ таєамдар Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 декабря 2000г. № 98
баға: 0,00 тнг
Ќамырдан жасалєан аспаздыќ таєамдар ќўймаќтар Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 декабря 2000г. № 98
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарты. Аспаздыќ таєамдар. Бауырсаќ (тоќаштар).Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 декабря 2000г. № 98
баға: 0,00 тнг