ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Аќпараттыќ технология. Баєдарламалыќ ќўралдары статикалыќ ќўралдарды статикалыќ талдау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технологиялар.Баєдарламалыќ ќўралдарды динамикалыќ талдау
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология. Баєдарламалыќ ќўралдарды сертификаттау Баєдарламалыќ ќўжаттамалардыѕ сараптамасын жїргізу тјртібі
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Аќпараттыќ технология. Баєдарламалыќ ќўралдардыѕ жўмысќа ќабілеттілігін айќындайтын технологиялыќ факторлар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология.Баєдарламалыќ ќўралдардыѕ сертификаттау Баєдарламалыќ ќўжаттамалар сапасын баєалаудыѕ типтік јдістемесі
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 519
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология Автоматтандырылєан стандарттар кешені Автоматтандырылєан жїйелер терминдері мен аныќтамалары
код МКС: 01.040.35
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2002 г. № 473
баға: 0,00 тнг
Аќпараттыќ технология.Автоматтандырылєан жїйелерге арналєан стандартттар кешені Автоматтандырылєан жїйелерді ќўруєа арналєан техникалыќ тапсырма
код МКС: 35.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2002 г. № 473
баға: 0,00 тнг
Дистанциялыќ оќытудыѕ техникалыќ жјне баєдарламалыќ ќўралдары Жалпы техникалыќ талаптар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 июля 2004 г. № 179
баға: 2104,00 тнг
Вышивка машинная и ручная. Общие технические требования. Взамен РСТ КазССР 37-80.
код МКС: 59.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1998-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Госстандарта № 43 от 8 января 1998 года.
баға: 0,00 тнг
Тўтыну тауарлары Ќолдану нўсќаулыќтары Жалпы талаптар
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-08-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 августа 2004 г. № 236
баға: 2422,00 тнг
Їлкен ўзындыќты жјне жїк кґтергіш ќабілетті кґлік ќўралдарына арналєан жарыќ шаєылыстырушы таѕбалаулардыѕ ресми бекітілуіне ќатысты бірыѕєай нўсќаулар
код МКС: 03.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 24.10.2001г. № 381.
баға: 2167,00 тнг
ЌЎРТ Техникалыќ шарттар Ќаз ССР РСТ 44-89 орнына енгізілді
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1998-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Коллегии Госстандарта Республики Казахстан от 1996 г.
баға: 0,00 тнг
Иримшик. Технические условия. Взамен СТ РК 84-81.
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1999-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Агентства по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли (Госстандарт Республики Казахстан) от 3 ноября 1998 г. № 53
баға: 0,00 тнг
Творог. Технические условия. Взамен РСТ КазССР 94-91,ТУ 49 770-80.
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1995-02-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Коллегии Госстандарта Республики Казахстан от 31 января 1995 г №2
баға: 0,00 тнг
Одежда национальная . Общие технические условия. Взамен РСТ КазССР 100-86.
код МКС: 61.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1998-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 13 января 1998 г. № 43
баға: 0,00 тнг
Уборы головные национальные. Общие технические условия. Взамен РСТ КазССР 107-87.
код МКС: 61.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1998-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 13 января 1998 г. № 43
баға: 0,00 тнг
Изделия национальные художественные из сукна, изготовленные методом "Ойыстру". Общие технические условия. Взамен РСТ КазССР 121-82.
код МКС: 97.160
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1998-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Госстандарта Республики Казахстан № 42 от 13 января 1998 г.
баға: 0,00 тнг
Сливки из коровьего молока. Требования при заготовках. Взамен РСТ КазССР 142-81.
код МКС: 67.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1998-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Госстандарта Республики Казахстан № 21 от 17 июля 1997 года
баға: 0,00 тнг
Изделия трикотажные верхние детские из лоскута. Общие технические условия. Взамен РСТ КазССР 145-76.
код МКС: 59.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1982-04-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Госплана Казахской ССР от 08 декабря 1981 года № 113-ст
баға: 0,00 тнг
Офсеттік, баспа немесе трафереттік тјсілмен басылєан этикеткалар, кольереткалар жјне тауар таѕбалары .Техникалыќ шарттар
код МКС: 55.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2001 года № 475-од.
баға: 0,00 тнг