ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Велосипедтер ?ауіпсіздік талаптары 2-б?лім ?алалы? ж?не жол, жас?спірім, тау ж?не жарыс велосипедтеріне ?ойылатын талаптар
код МКС: 43.150
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 370-од от 7 октября 2019 года.
баға: 2422,00 тнг
Автомобиль жолдарында?ы к?пір ??рылымдары ж?не су?ткізгіш ??бырлар Тексеруге ж?не сынау?а ?ойылатын талаптар
код МКС: 93.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 0,00 тнг
Энергияны бас?ару ж?йесіне арнал?ан программалы? интерфейс (EMS-API) 1-б?лім БАСШЫЛЫ? Н?С?АУЛАР Ж?НЕ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
код МКС: 33.200
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 473-од
баға: 2422,00 тнг
А?паратты? технология Деректер базасыны? тілі SQL 1-б?лім ??рылым (sql/??рылым)
код МКС: 35.060
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 473-од
баға: 2741,00 тнг
Шикі м?най газды хромотография к?мегімен ?ат шикі м?найда ж?не конденсаттарда же?іл к?мірсутекті ж?не ?айнау шегіні? аралы?ын аны?тау?а арнал?ан сынауды? стандартты ?дісі
код МКС: 75.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года №397-од
баға: 2167,00 тнг
?арыш ж?йелері ?ш?ышы жо? ?арыш аппараттарын пайдалану Жарамдылы?ы
код МКС: 49.140
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 7 октября 2019 г. № 370-од
баға: 2167,00 тнг
А?паратты? технологиялар Ашы? виртуалдау пішіміні? спецификациясы (ovf)
код МКС: 35.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 479-од от 24 декабря 2019 года.
баға: 2958,00 тнг
Орауыш ?олжетімді конструкция Же?іл ашу
код МКС: 55.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 397-од от 30 октября 2019 года.
баға: 2422,00 тнг
?аржылы? ?ызметтер ?мбебап ?аржылы? ?нерк?сіптік хабарламалар схемасы 4-б?лім Xml схемасын ??ру
код МКС: 03.060
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «20» декабря 2019 года № 473-од.
баға: 2167,00 тнг
С?йкестендіру карталары Сынау ?дістері 3-б?лім Контактілері бар интегралды схемаларда?ы карталар ж?не сонымен байланысты т?йіндесу ??рыл?ылары
код МКС: 35.240
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года.
баға: 2741,00 тнг
С?йкестендіру карталары Сынау ?дістері 5-б?лім Оптикалы? жады бар карталар
код МКС: 35.240.15
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года
баға: 2104,00 тнг
?орша?ан ортада?ы орауыш Терминдер мен аны?тамалар
код МКС: 55.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 397-од от 30.10.2019 г.
баға: 1594,00 тнг
Жи?аз Ас ?й жи?азы Ас ?й жи?азы мен ас ?й жабды?тарыны? ?лшемі
код МКС: 97.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «13» ноября № 420-од
баға: 1594,00 тнг
Т?йы? ?й-жай ауасы 11-б?лім ??рылысты? ж?не ??деу материалдарыны? органикалы? ?шпа ?осылыстарыны? б?луін аны?тау Сынау?а арнал?ан ?лгілерді іріктеу, са?тау ж?не дайындау
код МКС: 13.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2104,00 тнг
М?най ж?не газ ?нерк?сібі Те?із платформаларына ?ойылатын арнайы талаптар 1-б?лім Гидрометеорологиялы? жа?дайларды ескеріп жобалау ж?не пайдалану
код МКС: 75.100
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от 2019 года 13 ноября № 420-од
баға: 2958,00 тнг
М?най ж?не газ ?нерк?сібі Те?із платформаларына ?ойылатын арнайы талаптар 6-б?лім Те?із операциялары
код МКС: 75.100
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 2019 года 13 ноября № 420-од
баға: 5687,00 тнг
?арыш ж?йелері Орбитада?ы ?ызмет мерзімін ба?алау
код МКС: 49.140
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «7» октября 2019 г. № 370-од.
баға: 2422,00 тнг
Т?рмысты? ысты? суды ?ндіруге арнал?ан газ су ?ыздыр?ыштары
код МКС: 91.140.10
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 376-од от 11 октября 2019 года.
баға: 5687,00 тнг
Криогенді ыдыстар Сыйымдылы?ы 1000 литрден аспайтын вакуумды? о?шаулауы бар тасымалданатын ыдыстар 1-б?лім. ??растырылым, дайындау, ба?ылау ж?не сынау
код МКС: 23.020.40
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 417-од
баға: 5687,00 тнг
Экструдирленген о?шаулауы бар ж?не оларды? 1 кв (um =1,2 кв) бастап 30 кв (um =36 кв) дейін номинал кернеуге арнал?ан жабды?тары бар к?штік кабельдер 2-б?лім 6 кв (Um = 7,2 кв) бастап 30 кв (Uм = 36 кв) дейінгі номинал кернеуге арнал?ан кабельдер
код МКС: 29.060.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 409-од от 1 ноября 2019 года
баға: 2958,00 тнг