ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Электрлік ?ол машинасы ?ауіпсіздік 2-3 б?лім Айналмалы ?оз?алысты ж?мыс ??ралы бар ажарла?ыш, дискілі ажарла?ыш ж?не жылтырат?ыш машиналар?а ?ойылатын жеке талаптар
код МКС: 25.140.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от 9 октября 2019 года.
баға: 2422,00 тнг
Жо?ары д?лдіктегі жиілік пен уа?ыт ?лшегіштері Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.220
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 445-од от 3 декабря 2019 года
баға: 0,00 тнг
Газды талдау Калибрленген газ ?оспаларын дайындау Гравиметриялы? ?діс
код МКС: 71.040.40
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 2422,00 тнг
Орауыш ?олжетімді жобалау А?парат ж?не та?балау
код МКС: 55.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 397-од от 30 октября 2019 года.
баға: 2167,00 тнг
А?паратты? технология Биометриялы? ?лгілер сапасы 5-б?лім Бет кескіні туралы м?ліметтер
код МКС: 35.240.15
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года
баға: 2104,00 тнг
А?паратты? технология Биометриялы? ?лгілер сапасы 6-б?лім К?зді? сырт?ы м?лдір ?абы?ы туралы м?ліметтер
код МКС: 35.240.15
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года
баға: 2422,00 тнг
А?паратты? технология Биометриялы? ?лгілер сапасы 1-б?лім ??РЫЛЫМ
код МКС: 35.240.15
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года
баға: 2167,00 тнг
А?паратты? технология Биометриялы? ?лгілер сапасы 4-б?лім САУСА? ІЗІ ТУРАЛЫ М?ЛІМЕТТЕР
код МКС: 35.240.15
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 465-од от 13 декабря 2019 года
баға: 2741,00 тнг
Электронды ???ымалы? инклинометрлер Жалпы техникалы? талаптар
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 г. № 426-од
баға: 0,00 тнг
Т?йы? ?й-жай ауасы 5-б?лім Органикалы? ?шпа ?осылыстар сынамасын іріктеу (о??)
код МКС: 13.040.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2167,00 тнг
Б?рмаланушылы? пен контрафактіден ?ор?ау ж?йесі Интероперабельді объектілерді с?йкестендіру ж?не б?рмаланушылы? пен за?сыз сауда?а ?арсы іс-?имыл ?шін т?пн?с?алы?ты тексеруді? байланыс?ан ж?йелері
код МКС: 13.310
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од.
баға: 2422,00 тнг
?арышты? инжинирингі ?арыш аппараттарын жай?астыру ж?не Орбиталы? ж?йені ба?ылау Талаптар
код МКС: 49.140
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 7 октября 2019 г. № 370 - од
баға: 2422,00 тнг
?арыш ?німіні? кепілдігі ?арыш б?йымдарына арнал?ан бояулар мен жабындар ?олданылуы
код МКС: 49.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «7» октября 2019 г. № 370-од.
баға: 2104,00 тнг
?арыш ?німіні? кепілдігі Таза ?й-жайларды? микробиологиялы? ба?ылауы
код МКС: 49.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 7 октября 2019 г. № 370-од.
баға: 2422,00 тнг
Бояулар мен лактар Сырт?ы таспен ?алау мен бетон?а арнал?ан материалдар мен жабындау ж?йелері 7-б?лім Сызатты жабындау?а арнал?ан бояу ?асиетін аны?тау
код МКС: 87.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2422,00 тнг
Ірі ?ара мал терісі Техникалы? шарттар
код МКС: 65.020.30
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од.
баға: 1594,00 тнг
Жемістер мен к?к?ністер т??ымы 2-б?лім ?ытай ?ыры??абаты
код МКС: 67.080.10
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат:
баға: 1594,00 тнг
Жемістер мен к?к?ністер т??ымы 2-б?лім ?ытай ?ыры??абаты
код МКС: 67.080.10
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «11» декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Стационарлы? к?зді? шы?арындысы Т?ра?ты орнатыл?ан мониторинг ж?йесі к?мегімен газ м?лшерін автоматты аны?тау кезінде сынаманы іріктеу
код МКС: 13.040.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2422,00 тнг
Б?збай ба?ылау Б?збай ба?ылау саласында персоналды Дайындау ж?ніндегі ?йымдар
код МКС: 19.100
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 октября 2019г. № 376-од.
баға: 2104,00 тнг