ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Та?ам ?німдері ?лшемдерді орындау ?дістемесі Инверсиялы?-вольтамперометриялы? (ИВ) ?діспен к?ш?нні? салма?ты? шо?ырлануын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 67.050
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 г. № 435-од
баға: 0,00 тнг
?зынды?ы 100 мм дейінгі жазы? параллельді эталонды ?шты? ?зынды? ?лшегіш та?ташалар Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 г. №445-од
баға: 0,00 тнг
М?мкіндігі шектеулі адамдар?а арнал?ан Бейімделген ат спорты ж?не иппотерапия бойынша ?ызметтер Жалпы техникалы? талаптар
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Исполняющего обязанности Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 377-од.
баға: 0,00 тнг
О?у орындарына арнал?ан жазу та?талары Эргономикалы?, техникалы? ?ауіпсіздік талаптары ж?не оларды сынау ?дістері
код МКС: 03.180
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «13» ноября 2019 года № 420-од
баға: 2167,00 тнг
Жол ?оз?алысын ?йымдастыруды? техникалы? ??ралдары Жол та?басы Жіктемесі Техникалы? шарттар
код МКС: 43.040.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 2422,00 тнг
Жобалау кезіндегі ?рт ?ауіпсіздігі Есептеу ?дістерін ба?алау, верификациялау ж?не валидациялау 5-б?лім Эвакуациялы? модельді? мысалы
код МКС: 13.220.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №370-од от 07.10.2019 года
баға: 2741,00 тнг
Жер астымен ?ысымсыз суды шы?ару желілеріне арнал?ан ?атпарлы екі ?абатты ?абыр?алы полипропиленнен Жасал?ан ??бырлар Техникалы? шарттар
код МКС: 91.140.60
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 0,00 тнг
Жол битумына арнал?ан адгезиялы? ?оспалар Жалпы техникалы? шарттар
код МКС: 91.140.60
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 1594,00 тнг
Автомобиль жолдарына арнал?ан к?пірлік ??рылымдарды? аралы? ??рылысыны? алдын ала кернелген темірбетонды конструкциялары Техникалы? шарттар
код МКС: 93.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 362-од
баға: 0,00 тнг
Реабилитациялы? тренажерлер Жалпы техникалы? талаптар
код МКС: 13.220.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №370-од от 07.10.2019 года
баға: 2741,00 тнг
Салыстырып тексерілетін газ ?оспалары Техникалы? шарттар
код МКС: 71.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 428-од
баға: 2422,00 тнг
Атомды?-абсорбциялы? спектрометрлер Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 450-од
баға: 0,00 тнг
Отты табу ж?йелері ж?не дабыл сигнализациясы ж?йелері 29-б?лім ?РТ ВИДЕО-ХАБАРЛА?ЫШТАРЫ
код МКС: 13.220.20
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии торговли и интеграции Республики Казахстан от 9 октября 2019 года №373-од
баға: 2958,00 тнг
А?паратты? технологиялар Объектілерді бас?ару?а арнал?ан радиожиілікті с?йкестендіру 4-б?лім 2,45 ГГц жиілікте сымсыз интерфейс ар?ылы байланыс?а арнал?ан параметрлер
код МКС: 35.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № 480-од.
баға: 6136,00 тнг
Ба?дарламалы? аппаратты? т?уліктік мониторлау кешендері Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Пульсті оксиметрлер Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Жануарлардан алынатын ?німдегі макролидтерді?, линкозамидтерді? ж?не плевромутилиндерді? массалы? ?лесін ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 67.120.10
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
Биохимиялы? анализаторлар Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 г. № 435-од
баға: 0,00 тнг
Жануарлардан алынатын ?німдердегі тетрациклин ж?не сульфаметазин антибиотиктеріні? ?алды? м?лшерін аны?тау
код МКС: 67.040
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 444-од
баға: 0,00 тнг
Ультрак?лгін флуоресценция к?мегімен газ т?різді к?мірсутекті ж?не с?йылтыл?ан м?най (ілеспе) газында?ы ?шпа к?кіртті? жалпы м?лшерін аны?тауды? стандартты ?дісі
код МКС: 75.180.30
Мәртебе:
Жүргізу күні:
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года №397-од.
баға: 2104,00 тнг