ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Б?збай ба?ылау ??йын токты ба?ылау Жалпы принциптер
код МКС: 19.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 октября 2019 г. № 376-од
баға: 1594,00 тнг
?аржылы? ?ызметтер ?мбебап ?аржылы? ?нерк?сіптік хабарламалар схемасы 6-б?лім К?лік ?атынасыны? сипаттамасы
код МКС: 03.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 473-од
баға: 1594,00 тнг
Ке?се жи?азы Са?тау?а арнал?ан жи?аз 1-б?лім ?ЛШЕМІ
код МКС: 97.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 ноября 2019 года № 420-од
баға: 1594,00 тнг
Медициналы? информатика HL 7 н?с?а Эталонды? а?паратты? моделі 4-шы?арылымы (ЭАМ )
код МКС: 35.240.80
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 мая 2019 года № 222-од
баға: 7996,00 тнг
А?паратты? технологиялар Программалы? ?амтамасыз етуді ба?алау Функционалды? ?лшемді ?лшеу 6-б?лім ISO/IEC 14143 сериялы стандарттарды ж?не олар?а байланысты халы?аралы? стандарттарды пайдалану ж?ніндегі н?с?ау
код МКС: 35.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2018-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 338-од
баға: 2422,00 тнг
?нерк?сіптік автоматтандырыл?ан ж?йелер К?сіпорындарды? стандартты ??рылымына ж?не ?діснамасына ?ойылатын талаптар
код МКС: 25.040.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2018-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 338-од
баға: 5687,00 тнг
Криогендік ыдыстар Криогендік о?шаулауды? ж?мысты? сипаттамалары
код МКС: 23.020.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 2019 года 30 октября № 397-од
баға: 2104,00 тнг
Криогендік ыдыстар Вакуумды? о?шаулауы бар тасымалданатын ?лкен ыдыстар 2-б?лім Пайдалану талаптары
код МКС: 23.020.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 2019 года 30 октября № 397-од
баға: 2104,00 тнг
Географиялы? а?парат С?йкестік ж?не сынау
код МКС: 49.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 7 октября 2019 г. № 370 - од
баға: 2167,00 тнг
М?най ж?не газ ?нерк?сібі Материалды? конструкциясына ж?не та?дау?а ?сер ететін с?йылтыл?ан таби?и газды? сипаттамасы
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года №397-од
баға: 2104,00 тнг
?арыш ж?йелері ?ш?ышы жо? ?арыш аппараттарыны? б?зылуыны? алдын алу
код МКС: 49.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 7 октября 2019 г. № 370-од
баға: 2104,00 тнг
Аналитикалы? стандарт ретінде ?олдану ?шін с?йы? ?оспаларды дайындауды? стандартты практикасы
код МКС: 75.180
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года №397-од
баға: 1594,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі ??рал-саймандар, аспаптар ж?не шаруашылы? инвентарьды? ?ажеттілігін аны?тау
код МКС: 75.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 01 января 2020 года №1-од
баға: 0,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі М?най аппаратурасы мен желдеткіш жабды?тарына арнал?ан жабды?тарды?, ?осал?ы б?лшектерді? ж?не материалдарды? шы?ын нормаларын аны?тау
код МКС: 75.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 6 января 2020 года № 1-од
баға: 0,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі Ба?ылау-?лшеу аспаптары ?шін жабды?тар, ?осал?ы б?лшектер ж?не материалдарды? шы?ын нормаларын аны?тау
код МКС: 75.180.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 01 января 2020 года №1-од
баға: 0,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі Электр жабды?ына арнал?ан жабды?тарды?, ?осал?ы б?лшектерді? ж?не материалдарды? шы?ын нормаларын аны?тау
код МКС: 29.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 01 января 2020 года №1-од
баға: 0,00 тнг
Тама? ?німдері Жо?ары тиімді с?йы?ты? хроматографиясы ?дісімен балы?та?ы ж?не балы? ?німдеріндегі синтетикалы? боя?ыштарды аны?тау ?дісі
код МКС: 67.120.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года № 409-од
баға: 0,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі Технологиялы? процестерді бас?аруды? автоматтандырыл?ан ж?йелеріні? жабды?тарына арнал?ан жабды?тарды?, ?осал?ы б?лшектерді? ж?не материалдарды? шы?ын нормаларын аны?тау
код МКС: 75.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 6 января 2020 года №1-од
баға: 0,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі Ілмекті-реттеуші ж?не ілмекті арматура, серіппелі са?тандыр?ыш клапандар ?шін жабды?тарды?, ?осал?ы б?лшектерді? ж?не материалдарды? шы?ын нормаларын аны?тау
код МКС: 75.180
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 01 января 2020 года №1-од
баға: 0,00 тнг
М?най ??деу ж?не м?най-химия ?нерк?сібі М?най ??деу кезінде химиялы? реагенттер мен реактивтерді? шы?ын нормаларын аны?тау
код МКС: 19.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-02-15
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 6 января года № 1-од
баға: 0,00 тнг