ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Бас?ару сапасын ба?алау ж?не ас т?зымен к?терме сауда жасайтын к?сіпорындарына арнал?ан технология?а ?ойылатын талаптар
код МКС: 67.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2422,00 тнг
Тазартыл?ан ?ой ж?ні Техникалы? шарттар
код МКС: 59.060.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Ас т?зын жеткізетін к?сіпорындар?а арнал?ан сапаны бас?аруды? технологиялы? спецификациясы
код МКС: 61.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2167,00 тнг
Тама? ?німдеріні? ?ауіпсіздігін бас?ару ж?йесі Жеміс ж?не к?к?ніс шырындарын ?ндіретін к?сіпорындар?а ?ойылатын талаптар
код МКС: 67.160.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
Алма сірке суы Техникалы? шарттар
код МКС: 67.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
?осымшаларды жалпы пайдалану электрэнергетикасына біріктіру Таратуды бас?ару?а арнал?ан ж?йелік интерфейстер 11- б?лім Тарату?а арнал?ан жалпы а?паратты? модельді ке?ейту
код МКС: 35.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № 479-од.
баға: 5687,00 тнг
Алюминий ?ндіруге арнал?ан к?міртекті материалдар Электродтар?а арнал?ан шикі ж?не ?ыздырыл?ан кокс Рентгенді флуоресцентті ?дісті пайдаланып талдау
код МКС: 71.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 03 декабря 2019 года №450-од.
баға: 1594,00 тнг
Д?некерлеу ?осылыстарын б?збай ба?ылау Фазалан?ан торлармен ультрадыбысты? ба?ылау ?абылдау де?гейі
код МКС: 19.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 октября 2019 г. № 376-од
баға: 2167,00 тнг
Криогенді ыдыстар Вакуумды о?шаулауы бар тасымалданатын ?лкен ыдыстар 1-б?лім ??растырылым, дайындау, ба?ылау ж?не сынау
код МКС: 23.020.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 417-од
баға: 5687,00 тнг
Бас?арушылы? ке?ес беру бойынша ?ызметтер Басшылы? н?с?аулар
код МКС: 03.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "18" ноября 2019 года № 426-од
баға: 2167,00 тнг
Консервіленген ?німдер ?ауіпсіздігіне ?ойылатын талаптар
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Кондитерлік ?німдерді ?ндіруге ж?не сату?а ?ойылатын талаптар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
Кондитерлік ?німдер Терминдер
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
Сусындар Жалпы аналитикалы? ?дістер
код МКС: 67.160.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2422,00 тнг
Жемістер мен к?к?ністер т??ымы 4-б?лім ?ыры??абат
код МКС: 67.080.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1569,00 тнг
С?т сусындары Техникалы? шарттар
код МКС: 67.160.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
?аудан т?ріндегі ?ыры??абат То?азыт?ышта са?тау ж?не тасымалдау ж?ніндегі н?с?аулар
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
?атты сусындар Техникалы? шарттар
код МКС: 67.160.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
?сімдік шикізаты негізіндегі сусын Техникалы? шарттар
код МКС: 67.160.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Шай сусындары Техникалы? шарттар
код МКС: 67.160.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг