ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
А?ынды ыл?алдылы? талда?ыштар Салыстырып тексеру ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
СТАЦИОНАРЛЫ? ТРЕНАЖЕРЛЕР 1-б?лім Жалпы ?ауіпсіздік талаптары ж?не сына? ?дістері
код МКС: 97.220.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от "9" октября 2019 года
баға: 2104,00 тнг
Жи?аз ?ос ?абатты ж?не биік кереуеттер 1-б?лім ?ауіпсіздігіне, беріктігіне ж?не т?зімділігіне ?ойылатын талаптар
код МКС: 97.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "13" ноября 2019 года № 420-од
баға: 1594,00 тнг
?немді ?ндіріс Менеджмент ж?йелеріне ?ойылатын талаптар
код МКС: 03.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 07 октября 2019 года № 370-од.
баға: 2104,00 тнг
?немді ?ндіріс Менеджмент ж?йелерін сертификаттау Ба?алау процедурасы
код МКС: 03.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 07 октября 2019 года № 370-од.
баға: 1594,00 тнг
Ж?гері ?ры?ы Техникалы? шарттар
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от 9 октября 2019г.
баға: 0,00 тнг
Электр жылжымалы ??рамда ?олдану?а арнал?ан косинусты конденсаторлар Техникалы? шарттар
код МКС: 31.060.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 417-од
баға: 2104,00 тнг
Жарылыс ?ауіпсіз орындауды? байланыс конденсаторы Техникалы? шарттар
код МКС: 31.060.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 417-од
баға: 2422,00 тнг
Статикалы? конденсаторларды? батареялары Техникалы? шарттар
код МКС: 29.240.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 417-од
баға: 0,00 тнг
Батырмалы сор?ыны монтаждау?а арнал?ан ?ондыр?ы Техникалы? шарттар
код МКС: 53.020.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Автоматты бас?ару станциясы Техникалы? шарттар
код МКС: 53.020.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Тау жыныстары, кендер ж?не оларды ?айта ??деу ?німдері Алтынды, палладияны, платинаны аспапты?-атомды?-абсорбциялы? ?діспен аны?тау
код МКС: 73.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
Бал Сульфаниламидті? ?алды? м?лшерін аны?тау ?дістері
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од.
баға: 2104,00 тнг
Бал Хлорамфениколды? ?алды? м?лшерін аны?тауды? иммуноферменттік ?дісі
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Электрмагниттік ?йлесімділік ?лшеуге, бас?ару?а ж?не лабораториялы? ?олдану?а арнал?ан электр жабды?тары 2-2 б?лімі Т?мен вольтты электр тарату ж?йелерінде сынау, ?лшеу ж?не ба?ылау ?шін ?олданылатын портативті жабды??а ерекше талаптар Сына? конфигурациясы, ж?мыс шарттары ж?не ж?мыс критерийлері
код МКС: 33.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 377-од от 14 октября 2019 года.
баға: 1594,00 тнг
?рт с?ндіруді ?амтамасыз ету бойынша іс-шаралар?а тартыл?ан ?рт с?ндірушілерге арнал?ан ?ор?аныш киім Талаптар ж?не сынау ?дістері
код МКС: 13.340.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "22" ноября 2019 года № 436-од.
баға: 2422,00 тнг
Орман ?ртін с?ндіру кезінде пайдаланылатын жеке ?ор?аныш ??ралдарына ?ойылатын талаптар Сынау ?дістері
код МКС: 13.220.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №436-од от «22» ноября 2019 года.
баға: 2741,00 тнг
Ая? киім Сызатты? пайда болуы мен ?суіне т?ра?тылы?ы Белдікті майыстыру ?дісі
код МКС: 61.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 436-од
баға: 1594,00 тнг
Ая? киім Ая? киім ?стін сынау ?дістері Керу кезінде за?ымдану?а т?зімділігі
код МКС: 61.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "22" ноября 2019 года № 436-од
баға: 1594,00 тнг
Ая? киім Ая? киім ?стін сынау ?дісі Пішін ?згеруі
код МКС: 61.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "22" ?арашада?ы 2019 года № 436-од
баға: 1594,00 тнг