ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Жалпы пайдаланылатын электрэнергетикасына ?осымшаларды? интеграциясы Таратуды бас?ару?а арнал?ан интерфейстер 100-б?лім ЕНГІЗУ ПРОФИЛЬДЕРІ
код МКС: 35.240.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № 479-од
баға: 5687,00 тнг
МЕТАЛДАР МЕН ?ОРЫТПАЛАР ЛЕЙБ БОЙЫНША ?АТТЫЛЫ?ТЫ ?ЛШЕУ 2-Б?ЛІМ ?АТТЫЛЫ?ТЫ ?ЛШЕУГЕ АРНАЛ?АН АСПАПТАРДЫ ТЕКСЕРУ Ж?НЕ КАЛИБРЛЕУ
код МКС: 77.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 451-од
баға: 1594,00 тнг
С?т, с?т ?німдері, балалар с?т ?оспасы ж?не ересектерге арнал?ан та?амды? ?оспалар Хлорид м?лшерін аны?тау ПОТЕНЦИОМЕТРИЯЛЫ? ТИТРЛЕУ ?ДІСІ
код МКС: 67.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 409-од от "01" ноября 2019 года
баға: 2104,00 тнг
Ыл?алдылы?ты ж?не температураны ?лшеуіштер Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
СИЫР ЕТІНЕН Ж?НЕ ?ОЙ ЕТІНЕН ЖАСАЛ?АН КОНСЕРВІЛЕР Техникалы? шарттар
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
КОНСЕРВІЛЕНГЕН ВЕТЧИНА Техникалы? шарттар
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
ЖА?А СОЙЫЛ?АН Ж?НЕ М?ЗДАТЫЛ?АН (Б?ЛШЕКТЕЛГЕН) СИЫР ЕТІ Техникалы? шарттар
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бидай БИДАЙ С?РЫПТАРЫН ЖІКТЕУ
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 2104,00 тнг
ВЕТЧИНА Ш?ЖЫ?Ы Техникалы? шарттар
код МКС: 67.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бидай КЕПТІРУ КЕЗІНДЕГІ ТАЛАПТАР
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
ТАБИ?И Ш?ЖЫ? ?АБЫ?ШАСЫН ??ДЕУДІ? ТИІСТІ ?НДІРІСТІК ПРАКТИКАСЫ
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
К?к?ністер ауруы мен зиянкестеріні? алдын алу ?ауіпсіздігіні? техникалы? нормалары 5-б?лім ?ЫТАЙ ?ЫРЫ??АБАТЫНЫ? С?РЫПТАРЫ
код МКС: 67.080.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
?ЫТАЙ Ш?ЖЫ?Ы Техникалы? шарттар
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
ЖЕМІС, К?К?НІС ШЫРЫНДАР МЕН СУСЫНДАРЫ Техникалы? шарттар
код МКС: 67.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
ТА?АМДЫ? БИДАЙ КРАХМАЛЫ Техникалы? шарттар
код МКС: 67.180.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Жо?ары с?рыпты бидай К?ШТІ ЖЕЛІМШЕ
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Жо?ары с?рыпты бидай ?ЛСІЗ ЖЕЛІМШЕ
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
К?нба?ыс т??ымы ?НДІРІС ОРЫНДАРЫНДА КАРАНТИНДІК БА?ЫЛАУ НОРМАЛАРЫ
код МКС: 65.020.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
К?НБА?ЫС Альбуго (а? тот) карантиндік ауруын аны?тау ж?не с?йкестендіру ?дістері
код МКС: 67.200.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бал ЖО?АРЫ ТИІМДІ С?ЙЫ?ТЫ? ХРОМАТОГРАФИЯ ?ДІСІМЕН ПРОЛИНДІ АНЫ?ТАУ
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "11" декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг