ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ет ж?не ет ?німдері Масс-спектрометриялы? детекторы бар жо?ары тиімді с?йы? хроматография ?дісімен полипептидті антибиотиктер тобын аны?тау
код МКС: 67.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18.11.2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Электр жары? к?здері Электр ж?не жары? параметрлерін ?лшеу ?дістері
код МКС: 17.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Таби?атты ?ор?ау Жер ?сті су ?оймаларыны? суын санитариялы?-микробиологиялы? талдау ?дістері
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од.
баға: 0,00 тнг
К?мір ж?не одан ??делген ?німдер Элементтік ??рамды аны?тау
код МКС: 73.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Жо?ары температурада беріктікті? кепілдендірілген сипаттамасы бар бу ?азанды?тары мен ??быржолдарды? фасонды? элементтеріне арнал?ан к?міртекті ж?не легірленген болаттан жасал?ан ??ймалар Техникалы? шарттар
код МКС: 77.140.80
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
Макро??рылымды ба?ылау ?шін к?кірт сауса? та?басын дайындауды? стандартты ?дістемесі
код МКС: 71.060.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од.
баға: 1594,00 тнг
Жартылай автоматты иммуноферментті талда?ыштар Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2019-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 450-од
баға: 0,00 тнг
Жылу есептеуіштер Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Пьезоэлектрлік ж?не индукциялы? т?рлендіргіштері бар виброметрлер Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 г. № 435-од
баға: 0,00 тнг
Электр жабды?тарын тепловизионды байланыссыз ?діспен ?ыздыру температурасын ?лшеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции развития Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од.
баға: 0,00 тнг
Инклинометриялы? орнату ?стелдері Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета тех-нического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 г. № 435-од
баға: 0,00 тнг
А?аш ??деуші білдектерді? ?ауіпсіздігі Д??гелек аралы білдектер 4-б?лім ?олмен тиеп ж?не/немесе т?сіріп бойлай кесуге арнал?ан к?п т?семді білдектер
код МКС: 79.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Республики Казахстан от 11 октября № 376-од
баға: 2958,00 тнг
Темір жол Жолды? жо?ар?ы ??рылысы Ауыстырылатын темірбетонды шпалдар мен ді?гектер 6-б?лім Жобалау
код МКС: 45.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 376-од от 11 октября 2019 года.
баға: 2741,00 тнг
Отпен жылу келтірусіз ?ысыммен ж?мыс істейтін ыдыстар
код МКС: 23.020.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 9 октября 2019 года № 373-од
баға: 2958,00 тнг
?имаратты жылыту?а ж?не суыту?а арнал?ан электрлі компрессорлары бар ауа бапта?ыштар, с?йы?ты?ты сал?ындат?ыш агрегаттар ж?не жылу сор?ылары 3-б?лім Сынау ?дістері
код МКС: 27.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 370-од от « 7 » октября 2019 года.
баға: 2741,00 тнг
Ауа сапасы Стационарлы? к?здерді? шы?арындылары ?лшеу секциялары мен ?лшеу орнын, ма?сатын мен ?лшеу жоспарын та?дау?а ж?не есеп ??ру?а ?ойылатын талаптар
код МКС: 13.040.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2958,00 тнг
Бал К?міртекті? изотопты? ?атынасы ?дісімен С4-?сімдіктерді аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «11» декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бал С?йы?ты? хроматография ?дісімен стрептомицинні? ?алды? к?лемін аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од.
баға: 1594,00 тнг
Бал Электр ?ткізгіштігін аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «11» декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бал Иммуноферменттік талдау ?дісімен тилозинні? ?алды? м?лшерін аны?тау
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «11» декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг