ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ая? киім Сыдырма-т?ймелікті сынау ?дістері Бірнеше рет ашу?а ж?не жабу?а беріктігі
код МКС: 61.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "22" ноября 2019 года № 436-од
баға: 1594,00 тнг
ЖА?А ПІСКЕН АЛХОРЫ Жеткізу кезіндегі талаптар ж?не сапаны ба?ылау
код МКС: 67.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од.
баға: 1594,00 тнг
ЖА?А ПІСКЕН Ж?ЗІМ Жеткізу кезіндегі талаптар ж?не сапаны ба?ылау
код МКС: 67.080.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
ЖА?А ПІСКЕН АЛМА Жеткізу кезіндегі талаптар ж?не сапаны ба?ылау
код МКС: 67.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
С?т ж?не с?т ?німдері Азот м?лшерін ай?ындау 4-б?лім А?УЫЗДЫ Ж?НЕ А?УЫЗДЫ ЕМЕС АЗОТТЫ? ??РАМЫН АЙ?ЫНДАУ Ж?НЕ А?УЫЗДЫ? ШЫНАЙЫ ??РАМЫН ЕСЕПТЕУ (БА?ЫЛАУ ?ДІСІ)
код МКС: 67.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 07.10.2019 г. №370-од
баға: 2104,00 тнг
Жануарлардан алынатын ?німдердегі пенициллиндер тобыны? антибиотиктеріні? ??рамын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Жануарлардан алынатын шикізатта ж?не тама? ?німдерінде стрептомицинні? ?алды? м?лшерін аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі С?ттегі, ??р?а? с?ттегі, ет пен балда?ы левомицетинні? (хлорамфеникол) болуын иммуноферменттік талдау ?дісімен аны?тау
код МКС: 67.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграцииРеспублики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Санды? рефрактометрлер Салыстырып тексеру ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 ноября 2019 года № 420-од.
баға: 0,00 тнг
Криогенді ыдыстар Вакуумды о?шаулауы бар стационарлы? ыдыстар 1-б?лім. ??РАСТЫРЫЛЫМ, ДАЙЫНДАУ, БА?ЫЛАУ Ж?НЕ СЫНАУ
код МКС: 23.020.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 417-од
баға: 5687,00 тнг
Те?із суы ?лшеулерді орындау ?дістемесі Молибдокремний ?ыш?ылыны? к?к формасы т?ріндегі фотометриялы? ?дісімен кремнийді? массалы? концентрациясын аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2019-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстанот 13 ноября 2019 года № 420-од
баға: 0,00 тнг
Шы?атын ауада этанол буыны? ??рамын аны?тау?а арнал?ан аспаптар Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Газ тарату колонкалары Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Отын тарату колонкалары Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Ашалы автотиегіштер АШАЛЫ ?АРМАУЫШТАР Техникалы? сипаттамалар мен сына?тар
код МКС: 53.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 1594,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Иммуноферменттік талдау ?дісімен жануарлардан алынатын ?німдердегі колистинні? ??рамын аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 435-од
баға: 0,00 тнг
Диаметрлік тілігі жо? ?а??алы-дискілі с?згіштер Техникалы? шарттар
код МКС: 83.140.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 01 ноября 2019 года № 409-од
баға: 0,00 тнг
Гидросфера Т?щы су экож?йелеріні? антропогендік эвтрофиялануы мониторингіні? кіші ж?йесін ?йымдастыру ж?не ж?мыс істеуі
код МКС: 13.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Жер ?сті су объектілеріні? жай-к?йін ж?не ?ауіптілікті? і сыныбында?ы ?нерк?сіп объектілері мен ?ндірістерді? ?серін аны?тау ж?не ба?алау Фонды? т?стамаларда?ы ба?ылау т?ртібі
код МКС: 13.020.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
?ауіпті ?ндірістік объектілер орналас?ан аудандарда?ы таби?и орта компоненттеріндегі ластаушы заттарды? фонды? ??рамын аны?тау
код МКС: 13.020.40
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг