ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Маятникті копрлер Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од.
баға: 0,00 тнг
???ыма каверномерлері Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
К?кірт анализаторлары Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Автоматты емес таразылар Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Люксметр Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 426-од от 18 ноября 2019 года
баға: 0,00 тнг
ША? СЫНАМАЛАРЫН АЛУ?А АРНАЛ?АН АСПИРАТОРЛАР Салыстырып тексеру ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
Фотоэлектрлік концентрациялы? колориметр Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од
баға: 0,00 тнг
?лшеулерді орындау ?дістемесі Хромды кендер мен оларды ?айта ??деу ?німдеріндегі хромны?, кремнийді?, темірді?, алюминийді?, магний мен кальцийді? массалы? ?лесін индуктивті байланыс?ан плазмамен атомды?-эмиссиялы? ?діспен аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 ноября 2019 года № 420-од
баға: 0,00 тнг
ТО?ЫМА МАТЕРИАЛДАР Беттік сулау?а матаны? т?зімділігін аны?тау (б?ркіп сынау)
код МКС: 59.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 20149 года №436-од
баға: 1594,00 тнг
ТУРИСТІК ПАЛАТКА Талаптар мен сынау ?дістері
код МКС: 97.200.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 436-од
баға: 2167,00 тнг
Т?ра?ты ток к?пірлері ?лшеуіш Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября № 435-од
баға: 0,00 тнг
АЯ? КИІМ Сыдырма-т?ймелікті сынау ?дістері ?ШТЫ? ШЕКТЕГІШТЕРДІ БЕКІТУ БЕРІКТІГІ
код МКС: 61.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от "22" ноября 2019 года № 436-од
баға: 1594,00 тнг
АЯ? КИІМ Сыдырма-т?ймелікті сынау ?дістері Т?ЙЫ? Т?ЙІННІ? БЕРІКТІГІ
код МКС: 61.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 436-од
баға: 1594,00 тнг
Т?ра?ты ток тізбектерінде ?олданылатын к?п м?нді электрлік кедергі ?лшемдері Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
Е?бек ?ауіпсіздігі стандарттарыны? ж?йесі Шынжырлы ?ол арамен ж?мыс істейтіндерге арнал?ан ?ор?аныш киім 1-б?лім ШЫНЖЫРЛЫ АРАМЕН КЕСУГЕ Т?ЗІМДІЛІКТІ АНЫ?ТАУ?А АРНАЛ?АН СЫНА? ?ОНДЫР?ЫСЫ
код МКС: 13.340.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 22 ноября 2019 года №436-од
баға: 2167,00 тнг
Шынжырлы ?ол арамен ж?мыс істейтіндерге арнал?ан ?ор?аныш киім 2-б?лім ТАЛАПТАР Ж?НЕ АЯ?ТЫ ?ОР?АУ ??РАЛДАРЫН СЫНАУ ?ДІСТЕРІ
код МКС: 13.340.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 436-од
баға: 2167,00 тнг
Шынжырлы ?ол арамен ж?мыс істейтіндерге арнал?ан ?ор?аныш киім 5-б?лім ТАЛАПТАР Ж?НЕ ?ОР?АНЫШ ГЕТРАЛАРДЫ СЫНАУ ?ДІСТЕРІ
код МКС: 13.340.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 436-од
баға: 2104,00 тнг
Шынжырлы ?ол арамен ж?мыс істейтіндерге арнал?ан ?ор?аныш киім 6-б?лім ТАЛАПТАР Ж?НЕ ДЕНЕНІ? ЖО?АР?Ы Б?ЛІГІН ?ОР?АУ ??РАЛДАРЫН СЫНАУ ?ДІСТЕРІ
код МКС: 13.340.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 22 ноября 2019 года № 436-од
баға: 2422,00 тнг
Тесіктерді? диаметрлерін ?лшеуге арнал?ан аспаптар?а орнату са?инасы Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг
?апсырмалары бар микрометрлер Калибрлеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 декабря 2019 года № 445-од
баға: 0,00 тнг