ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Алтын Дизель отынымен экстракциялаудан кейін тау жыныстарында?ы, кендердегі, оларды ?айта ??деу ?німдеріндегі алтынды атомды?-абсорбциялы? ?діспен ?лшеулерді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 № 421-од
баға: 0,00 тнг
Су КН сериялы концентратомерлерді ?олдана отырып ик-спектрофотометрия ?дісімен м?най ?німдеріні? массалы? шо?ырлануын ?лшеулерді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од.
баға: 0,00 тнг
Индуктивті-байланыс?ан плазмамен жеке сирек жер элементтеріні? массалы? ?лесін тау жыныстарында?ы, топыра?та?ы ж?не к?мірдегі иттрия мен скандияны?, атом-эмиссиялы? ?діспен аны?тау
код МКС: 73.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Ауада?ы аэрозольдерді? к?лемдік жиынты? альфа-белсенділігі ж?не к?лемдік жиынты? бета-белсенділігі радиометрлерді пайдалана отырып ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Дозиметрлік термолюминесценттік кешен ??рамынан дозиметрлерді пайдалана отырып, ?орша?ан ортада?ы фотонды? с?улелену дозасыны? амбиенттік баламасын ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
?лшемдерді орындау ?дістемесі Атмосфера?а ?йымдастырыл?ан ?ндірістік шы?арындылар Сынап буларыны? массалы? шо?ырлануын аны?тауды? фотометриялы? ?дісі
код МКС: 13.040.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
?лшеулерді орындау ?дістемесі Атмосфера?а ?йымдастырыл?ан ?ндірістік шы?арындылар К?кіртсутекті? массалы? шо?ырлануын аны?тауды? йодометриялы? ?дісі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Гамма-с?улелену радионуклидтеріні? к?лемдік ?лесімен меншікті белсенділігін, таби?и радионуклидтерді? меншікті тиімді белсенділігін, спектрометриялы? гамма-радиометрлерде меншікті белсенділігін ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Альфа-б?лшектер а?ыныны? ты?ызды?ы ж?не бета-б?лшектер а?ыныны? ты?ызды?ы Беттерді? радиоактивті ластануын ба?ылау кезінде радиометрлерді пайдалана отырып, жа?ындылар ?дісімен ?лшеуді орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Топыра?та?ы ж?не т?птік ш?гінділердегі марганец, мырыш, ?ор?асын, мыс, никель, кадмийді? салма?ты? ?лесін жалынды атомды?-абсорбциялы? ?діспен аны?тау ?лшемдерін орындау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Машиналарды? жай-к?йін ба?ылау ж?не диагностикалау Машиналарды? жай-к?йін дірілмен ба?ылау 2-б?лім Дірілді ?лшеу н?тижелерін ??деу, талдау ж?не ?сыну
код МКС: 17.160
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 385-од от 18 октября 2019 года
баға: 2422,00 тнг
Топыра? сынамаларында металдарды? ?ыш?ыл еритін нысандарыны? (мыс, ?ор?асын, мырыш, никель, кадмий) массалы? ?лесін атомды?-абсорбциялы? талдау мен ?лшеу ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Ауыр металдарды аны?тау?а арнал?ан портативті анализаторлар Салыстырып тексеру ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Ионоселективтік ?лшеу аспаптары Салыстырып тексеру ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Ауа ?лшеулерді орындау ?дістемесі Шектелген, шектелмеген ж?не хош иісті к?мірсутектерді аны?тау
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 № 421-од
баға: 0,00 тнг
?немді ?ндіріс Негізгі ?дістер мен аспаптар
код МКС: 03.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 7 октября 2019 года № 370-од
баға: 2104,00 тнг
?асбеттік кассеталар ж?не линеарлы панелдер Жалпы техникалы? шарттар
код МКС: 77.140.50
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года № 409-од
баға: 0,00 тнг
Рг 23 гидравликалы? айдаушы Техникалы? шарттар
код МКС: 45.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2021-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 426-од от «18» ноября 2019 года
баға: 0,00 тнг
Халал ?німдері Ауыл шаруашылы?ы малдары мен ??старын сою бойынша ?ызметті ж?зеге асыратын ?йымдар
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 435-од от "22" ноября 2019 года
баға: 0,00 тнг
Органикалы? ?нім Терминдер мен аны?тамалар
код МКС: 67.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 435-од от 22 ноября 2019 года.
баға: 1594,00 тнг