ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Бояулар мен лактар Сырт?ы таспен ?алау мен бетон?а арнал?ан материалдар мен жабындау ж?йелері 6-б?лім К?міртегі диоксидіні? ?ткізгіштігін аны?тау
код МКС: 87.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2104,00 тнг
Бояулар мен лактар Сырт?ы таспен ?алау мен бетон?а арнал?ан материалдар мен жабындау ж?йелері 11-б?лім Сынар алдында кондиционерлеу ?дісі
код МКС: 87.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 1594,00 тнг
Желім Гидроксиль санын ж?не/немесе гидроксиль м?лшерін аны?тау
код МКС: 83.180
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 1594,00 тнг
Желім Изоцианат санын аны?тау
код МКС: 83.180
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 1594,00 тнг
Бояулар мен лактар Ты?ызды?ын аны?тау 2-б?лім Батырыл?ан дене ?дісі (??лама ?діс)
код МКС: 87.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 1594,00 тнг
Бояулар мен лактар Бухгольц бойынша ?ысып шы?ару?а сынау
код МКС: 87.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 2104,00 тнг
Бал Жо?ары тиімді с?йы?ты? хроматография ?дісімен фенолды? ?алды? к?лемін аны?тау - флуоресценцияны аны?тау ?дісі
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «11» декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бал С?йы? хроматография ?дісімен сульфацетамидті?, сульфамидопиридинні?, сульфамемеразинні?, сульфаметоксипиридазинні?, сульфаметоксиазинні?, сульфахлорпиридинні?, сульфаметоксазолды?, сульфадиметоксинні? ?алды? к?лемін аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
Бал С?йы?ты? хроматография ?дісімен фенолды? ?алды? к?лемін аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бал Ультрак?лгін спектрофотометрия ?дісімен глицеринні? санды? м?лшерін аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «11» декабря 2019 года № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Бал Пішінді цилиндр ?дісімен эритромицинні? ?алды? к?лемін аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 2104,00 тнг
Бал Пішінді цилиндр ?дісімен пенициллинні? ?алды? к?лемін аны?тау
код МКС: 67.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 декабря 2019 г. № 457-од
баға: 1594,00 тнг
Пластмасса ?лдірлер мен таба?тар Жабысу?а кедергісі
код МКС: 83.140.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од
баға: 1594,00 тнг
Велосипедтер ?ауіпсіздік талаптары 1-б?лім Терминдер мен аны?тамалар
код МКС: 43.150
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №370-од от 07.10.2019г.
баға: 1594,00 тнг
Электродтар?а арнал?ан пек Бомба ?дісімен к?кірт м?лшерін аны?тау
код МКС: 71.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 г. № 426-од
баға: 1594,00 тнг
Фетальды мониторлар Салыстырып тексеру ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од.
баға: 0,00 тнг
???ымалы? инклинометрлер Типін бекіту ма?сатында сынауды? типтік ба?дарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграцииРеспублики Казахстан от 30 октября 2019 года № 397-од.
баға: 0,00 тнг
Тау жыныстары мен топыра?тарда?ы 35 элементті жуы?-санды? атомды?-эмиссиялы? спектрлік аны?тау ?дістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 ноября 2019 года № 420-од
баға: 0,00 тнг
Таби?и ж?не сар?ынды су сынамаларында?ы ерітілген оттегіні? массалы? шо?ырлануын аны?тауды? йодометриялы? ?дісі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 года № 421-од
баға: 0,00 тнг
Те?із суларында?ы фосфаттарды? массалы? концентрациясы Фотометриялы? ?діспен ?лшеу ?дістемесі
код МКС: 13.060.50
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2020-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 ноября 2019 г. № 421-од
баға: 0,00 тнг