ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Мўнай ґнімдері базалары мен автомобильдерге жанармай ќўю станцияларыныѕ ќызмет кґрсетулерін сертификаттау тјртібі
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 4 июня 2003 г. № 186
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Сертификаттау жґніндегі орган басшысына ќойылатын талаптар
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом председателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 07 ноября 2003 года№ 382
баға: 0,00 тнг
ЌР МСЖ. Сыра, шараптар, конькты, таѓамдыќ этил спиртін жєне ликер – араќ µнімдерін сер-тификаттау тєртібі
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат:
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Ауыл шаруашылыєы техникасы мен тракторларды Сертификаттау тјртібі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан № 531-од от 26.12.2003 года
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Темір жол кґлігіндегі жік тасымалдау байынша экспедиторлыќ ќызметтіѕ Сертификаттау тјртібі
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-10-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 534 от 26.12.03
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі . Темір жол кґлігінде жолаушылар тасымалы арќылы тапсыралатын сертификаттау ќызметініѕ тјртібі.
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-10-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 534
баға: 0,00 тнг
ЌР МСЖ. Темір жол кґлігініѕ жабдыќтары мен ќондырєыларына техникалыќ ќызмет кґрсету жјне жґндеу жґніндегі ќызмет кґрсетулерді сертификаттау тјртібі. 1 Бґлім Алєаш рет енгізілді
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-10-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2003 г. № 534
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Ауыл шаруашылыќ тракторлары Сертификаттау тјртібі
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 июля 2004 г. № 186.
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік серти-фикаттау жїйесі. Ќызметтер кґрсетуді сертификаттау. Автомотокґлік ќўралдарына техникалыќ ќызмет кґрсету жјне жґндеу жґніндегі ќызметтерді сертификаттау тјртібі. ЌР ЕР 50.3.24-97 орнына енгізілді
код МКС: 03.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, от 24.11.2004 г. № 385-од
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік серти-фикаттау жїйесі. Мўнай ґнімдерін сертификаттау тјртібі. ЌР ЕР 50.3.27-97 орнына енгізілді
код МКС: 03.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, от 24.11.2004 г. № 385-од
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Ґсімдіктерді ќорєауєа арналєан ауылшаруашылыќ техникасын сертификаттау тјртібі
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, от 21.12.2004 г. № 437-од
баға: 0,00 тнг
Ґнімді ґндіріс ке ќою жјне јзірлеужїйесі Машина жасау комплексініѕ бўйымдары жалпы талаптар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2001-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Председателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 ноября 2000 г. № 89
баға: 0,00 тнг
Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления.
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1994-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Коллегии Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 23 ноября 1993 г. №52
баға: 0,00 тнг
Ґндіріске ґнім јзірлеу жјне жеткізу жїйесі Жеѕіл ґнеркјсіп ґнімі Негізгі ережелер
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-01-01
Бұйрық туралы ақпарат:
баға: 0,00 тнг
Ґнімді јзірлеу жјне ґндіріске ќою жїйесі Шетелдік фирмалардыѕ ќўжаттамасы бойынша шыєарылєан ґнім
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09 декабря 2004 г. № 419
баға: 0,00 тнг
Ґнімді ґндіріске ќою жјне јзірлеу жїйесі Мўнай ґнімі Негізгі ережелер
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02.12. 2002 г. № 444
баға: 0,00 тнг
Ґнімді јзірлеу жјне ґндіріске ќою жїйесі Жеке-дара жјне бір жолєы ґндіріс ґнімдері Негізгі ережелер Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 7 ноября 2003 года № 382
баға: 0,00 тнг
Ґнімді ґндіру жјне ґндіріске жеткізу жїйесі Ауыл шаруашылыќ техникасын ґндіруге техникалыќ тапсырма мен техникалыќ шарттарды јзірлеу Жалпы ережелер
код МКС: 01.040.25
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2002 г. № 531
баға: 0,00 тнг
Система разработки и постановки продукции на производство Республики Казахстан. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции сельскохозяйственного машиностроения на производство (стадия опытно-конструкторские работы) Введен впервые
код МКС: 01.040.25
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2004 года № 443
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік еѕбек ќауіпсіздігі стандарттары жїйесі Азыќ дайындауєа жјне мал шаруашылыєына арналєан машиналар мен жабдыќтар Еѕбек ќауіпсіздігін баєалау јдістері. Экрономикалыќ баєалау
код МКС: 65.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан «26» декабря 2002 № 532
баға: 0,00 тнг