ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ Мемлекеттік жїйесі Жалпаќ бўрыштарєа арналєан ґлшем ќўралдарыныѕ мемлекеттік эталоны жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 июля 2004 года № 208
баға: 1594,00 тнг
ЌР МҐЖ 2,2х10м/с-тан 2,2х10 м/с-ќа дейінгі ауќымдаєы сўйыќтыќ шыєыныныѕ ґлшем ќўралдарына арналєан мемлекеттік эталон жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 июля 2004 года № 208
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Ќарсыластыќтыѕ термотїрлендігіштері тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 июля 2004 года № 208
баға: 2104,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Ќарсыластыќтыѕ термотїрлендіргіштері тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 июля 2004 года № 208
баға: 2167,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Заттар мен материалдардыѕ ќўрамыныѕ стандартты їлгілері .зірлену процедурасы бойынша метрологиялыќ аттестация Негізгі ережелер
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 сентября 2004 г. № 291
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі Турбиналы су есептегіштер Тїрін бекіту маќсатындаєа сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02 октября 2004 г. № 297
баға: 2104,00 тнг
Ќазастан Республикасыны мемлекеттік лшембірлігінамтамасызетужйесі Аќпаратты ґлшеу жїйелері Тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 сентября 2004 года № 292
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі Аќпаратты-ґлшеу жїйелері.Метрологиялыќ аттестацияныѕ жїргізілу реті
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 г., № 380
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Зертханалыќ таразылар Тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 г., № 380
баға: 2167,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныњ сертификаттау жїйесі Сјйкестік белгісі Техникалыќ талаптар ЌР СТ 3.1-93 орнына енгізілген.
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 июня 2002 года № 197
баға: 0,00 тнг
Государственная система сертификации Республики Казахстан. Сертификация услуг. Основные положения.
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 1997-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Госстандарта Республики Казахстан от 24 октября 1996 г. №40
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі. Жїйеніѕ мемлекеттік тізілімініѕ ќўрылымы жјне жїргізу тјртібі
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 7 ноября16 мая 2003 года № 382
баға: 0,00 тнг
Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок сертификации лекарственных средств.
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2000-11-10
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Коллегии Комитета по стандартизации,метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Казахстан от 12 апреля 2000 года № 813
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік серти-фикаттау жїйесі. Машина жасау ґнімдерін сертификаттау. Жалпы ережелер. ЌР СТ 3.18-2000
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат:
баға: 0,00 тнг
Государственная система сертификации Республики Казахстан. Порядок сертификации услуг парикмахерских.
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Постановлением Коллегии Комитета по стандартизации,метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Казахстан от 25 июня 2001 года № 222
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Ґнімдерді жјне ќызмет кґрсетулерді сјкестік белгісімен таѕбалау тјртібі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2001 г. № 469
баға: 0,00 тнг
«ЌР МТРЖ. Сјйкестікті баєалау. Арнайы таєайындалєан жїк кґтергіш машиналардыѕ сјйкестігін растау жґніндегі нўсќау» бўйрыєымен енгізілді. Енгізілген кїні 2012.01.01 бастап
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2012-01-01
Бұйрық туралы ақпарат:
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Тамаќ ґнеркјсібі мен ауылшаруашылыќ ґндірісініѕ ґнімдерін сертификаттаудыѕ тјртібі Осы стандарт
код МКС: 03.120.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 25.12.2002 г. № 495
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Зергерлік бўйымдарды жјне ќымбат баєалы металдардан немесе ќымбат баєалы металдар жалатылєан метелдардан жасалєан бўйымдардысертификаттау тјртібі
код МКС: 33.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 25 апреля 2003 г. № 137
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сертификаттау жїйесі Газды сертификаттау тјртібі
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 25 апреля 2003 г. № 137
баға: 0,00 тнг