ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Турбинді есептеуіштпен сўйыќ кґмірсутектер кґлемін ґлшеу
код МКС: 75.180.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 г. № 391
баға: 2422,00 тнг
Шикі мўнай мен мўнай ґнімдері Ареометрді ќолданып,тыєыздыќты зертханалыќ аныќтау јдісі
код МКС: 75.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 24 ноября 2004 года № 391-од
баға: 2104,00 тнг
Шикі мўнай мен мазуттер шґгінді ќўрамын аныќтау айырып алу јдісі
код МКС: 75.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 01 декабря 2004 г. № 401
баға: 1594,00 тнг
Мўнай жјне сўйыќ мўнай ґнімдері температураны ґлщеу ќолмен жїргізілетін јдістер Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 01 декабря 2004 г. № 401
баға: 2422,00 тнг
Мўнай жјне сўйыќ мўнай ґнімдері Сўйыќтыќты ґлшеу кґмегімен резервуарды сынау кґлемдік шыєын ґлшегішті ќолдану кґмегімен ќосымша ґсіру Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 г. № 391
баға: 2167,00 тнг
Табиєи газ Ќўрамды берілген ќінаратпен газдыќ хроматографиялау јдісімен аныќтау 1 бґлім. Арнайы талдау бойынша нўсќау
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года № 420
баға: 2104,00 тнг
Табиєи газ Ќўрамды берілген кінаратпен газдыќ хроматографиялау јдісімен аныќтау 2 бґлім. Ґлшеу жїйесініѕ сипаттамалары жјне деректерді ґѕдеуге арналєан статистика
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 г. № 420
баға: 2167,00 тнг
Табиєи газ Ќўрамды берілген кінаратпен газдыќ хроматографиялау јдісімен аныќтау 3-бґлім. Екі хроматографиялыќ баєанды пайдаланып сутегін, гелийді, оттегін, азотты, кґмірќышќыл газды жјне С8 дейінгі кґмірсутегін аныќтау
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года № 420
баға: 2104,00 тнг
Табиєи газ Ќўрамды берілген кінаратпен газдыќ хроматографиялау јдісімен аныќтау 4 бґлім. Екі баєанды пайдаланатын зертханалыќ жјне ґнерк јсіптік ґлшеу жїйесі їшін азотты, кґмірќышќыл газын жјне С1 -дан С5 –єа дейін жјне С6+ кґмірсутектерін аныќтау јдісі
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года № 420
баға: 2104,00 тнг
Табиєи газ Ќўрамды берілген кінаратпен газдыќ хроматографиялау јдісімен аныќтау 5-бґлім. Їш баєанды пайдаланып азотты, кґмірќышќыл газын жјне C1 -ден С5 жјне C6+ дейінгі кґмірсутектерді зертханалыќ жјне ґндірістік ќолдану їшін аныќтау јдісі
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года № 420
баға: 2167,00 тнг
Табиєи газ Ќўрамды берілген кінаратпен газдыќ хроматографиялау јдісімен аныќтау 6 бґлім. Їш капиллярлы баєанды пайдаланып сутегін, гелийді, оттегін, азотты, кґмір ќышќыл газын ж.не кґмірсутектерін (С1 - С8) аныќтау
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 года № 420
баға: 2167,00 тнг
Табиєи газ Кеѕейтілген талдау Газдыќ хроматография јдісі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-08-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 августа 2004 года № 236
баға: 2167,00 тнг
Табиєи газ Жылушыєарєыштыќ ќабілетті,тыєыздыќты,салыстармалы тыєыздыќты жјне ќоспаєа арналєан Вобб индексін есептеу Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 июля 2004 г. № 185
баға: 2741,00 тнг
Табиєи газ Сынаптыѕ мґлшерін аныќтау 2 бґлім Сынап сынамаларын алтын/платина ќорытпасында амальгамдау јдісімен сўрыптау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года № 374-од
баға: 2104,00 тнг
Мўнай жјне сўйыќ мўнай ґнімдері Тік цилиндрлік сўйыќќоймалардыѕ калибрленуі 2-бґлім Оптикалыќ реперлі сызыќ тјсілі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 01 декабря 2004 г. № 401
баға: 2104,00 тнг
Техникалыќ пропан жјне бутан Газ хроматографиясы јдісімен талдау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.160.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 г. № 401
баға: 2104,00 тнг
Мўнай ґнімдеріне арналєан ґлшеу жїйелері Мґлшерлеу Тексеру ґлшеу сўйыќќоймаларын мґлшерлеудіѕ температуралыќ тїзетулері
код МКС: 75.180.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 года № 391-од
баға: 1594,00 тнг
Жеѕіл салќындатылєан сўйыќ кґмірсутектер Сўйылтылєан табиєи газдыѕ сынамаларын іріктеу Їздіксіз јдіс Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 01 декабря 2004 г. № 401
баға: 2167,00 тнг
Сўйылтылєан мўнай газ. бу тыєыздыєы мен ќысымын есептеу јдістемесі
код МКС: 75.160.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 г. № 391
баға: 1594,00 тнг
Табиєи газ Карл Фишер јдісімен судыѕ болуын аныќтау 1-бґлім Кіріспе
код МКС: 75.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 г. № 420
баға: 1594,00 тнг