ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «21» декабря 2004 г. № 438
баға: 2167,00 тнг
Газ сезетін ґрт хабарлаєыштары Жалпы техникалыќ талаптар Сынау јдістреі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 декабря 2004 г. № 438
баға: 2104,00 тнг
Жалын сезетін ґрт хабарлаєыштары Жалпы техникалыќ талаптар.Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 декабря 2004 г. № 438
баға: 2167,00 тнг
Ќолмен ґрт хабарлаєыштар Жалпы техникалыќ талаптар. Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 декабря 2004 г. № 438
баға: 2167,00 тнг
Автоматты ўнтаќпен Ґрт сґндіру ќондырєылары модулдер Жалпы техникалыќ талаптар Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комите- та по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства инду- стрии и торговли Республики Казахстан от 21 декабря 2004 года № 438
баға: 2422,00 тнг
Ет жјне ет ґнімдері Жылќы етінен јзірленген ўлттыќ бўыймдар Техникалыќ шарттар
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года № 450
баға: 2104,00 тнг
Ет жјне ет ґнімдері Емдік ет суфлесі Техникалыќ шарттар
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года № 450
баға: 2104,00 тнг
Ет жјне ет ґнімдері Пісірілген емдік "ЮБИЛЕЙНАЯ" колбасасы Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года № 450
баға: 2104,00 тнг
Сїт жене сїт ґнмдері. Емдік балќытылєан сыр. Техникалыќ шарттар.
код МКС: 67.100.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года № 450
баға: 2104,00 тнг
Жемістер мен олардын ќайта ґѕделген ґнімдері ДЖЕМДЕР Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года № 450
баға: 2422,00 тнг
Кґкґністер мен олардан ќайта ґѕделген ґнімдер Ќызанаќ пасталары эжјне концентрленген пюре Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года № 450
баға: 2167,00 тнг
Кґкґністер мен олардан ќайта ґѕделген ґнімдер Ќызанаќ кетчупі Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2004 года № 450
баға: 2104,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі. Терминология 1 -бґлім Шикізат жјне ґнімдер Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02 декабря 2004 г. № 408
баға: 2167,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі. Терминология 2-бґлім Ќасиеттрері мен сынаќтар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. № 408
баға: 2167,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі. Терминология 3 -бґлім Кен орындарын барлау жјне ґндіру Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. № 408
баға: 1569,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі Терминология 4-бґлім Мўнай ґѕдеу Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. № 408
баға: 2104,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі Терминология 5-бґлім Тасымалдау,саќтау,тартау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. № 408
баға: 2104,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі Терминология 6-бґлім Ґлшеу Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. № 408
баға: 2741,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі Терминология 7-бґлім Јртїрлі Терминдер Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. № 408
баға: 1594,00 тнг
Мўнай ґнеркјсібі Терминология 99 бґлім Жалпы ережелер жјне кґрсеткіш Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.75
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 г. № 408
баға: 2422,00 тнг