ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі. Шет елдік метрологиялыќ ўйымдармен ґткізілетін ґлшем ќўралдарын алєашќы салыстырып тексеру (Калибрлеу) нјтижелерін тану тјртіб
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29.12.2002 г. № 522
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Ґлшем тїрлері.Жіктеу
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 декабря 2002года № 522-од
баға: 0,00 тнг
Ќјсішорынныѕ заттар мен материалдардыѕ ќўрамы мен ќасиеттерініѕ стандартты їлгілерін дайындау жјне бекіту
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 522-од
баға: 0,00 тнг
Јкімшілік жјне тўрєын єимараттарында ыстыќ су-мен ќамтамасыз етудіѕ ай-налымды жїйелерінде ќолданылєан судыѕ сал-маќтыќ (кґлемді) саны ґлшеулерді орындаудыѕ јдістемесі. Жалпы талаптар
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 524
баға: 0,00 тнг
Салыстырып тексеру жўмыстарыныѕ ќўнын аныќтау тјртібі Ґлшем ќўралдарын салыстырып тексеру уаќытыныѕ типтік нормалары
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09.12.2013 № 426
баға: 0,00 тнг
Бірфазалыќ индукциондыќ электр энергиясын есептегіштер. Тїрін бекіту маќсатындаєа сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18.12.2003 № 507
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ жїйесі Тўрмыстыќ газ есептегіштер Тїрін бекіту маќсатындаєа сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 № 508
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі Суыќ жјне ыстыќ судыѕ ќанатты есептегіштері. Тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 433 от 09.12.2003
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Тоќ трансоформаторлары Типті бекіту маќсатындаєа сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 № 430
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Отын бґлу баєаналары. Тїрін бекіту маќсатындаєа сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы.
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 441 от 09.12.2003
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі Бірфазалыќ электрондыќ электр энергиясын есептегіштер. Тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 № 434
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Статикалыќ ґлшеуге арналєан таразылар Тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18.12.2003 № 509
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Электр энергиясыныѕ їш фазалыќ индукциялыќ санауыштары Типті бекіту маќсатындаєа сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 № 435
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Респбликасы ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі Турбиналыќ шыєын тїрлендіргіштер. Салыстырып тексеру јдістемесі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года № 425
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі Температуралардыѕ 90/1800 Ќ ауќымындаєы ќатты денгелердіѕ сызыќты кеѕеюініѕ температуралыќ коэффициентініѕ ґлшем ќўралдарына арналєан мемелекеттік эталон жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года № 436
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасы ґлшем бірлігін ќамтамасыз етудіѕ мемлекеттік жїйесі Мўнай санын ґлшеу жїйелері Жалпы талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года № 447
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Ґлшем ќўралдарын салыстырып тексеру јдістемелері Дайындау,беіту жјне ќолдану тјртібі
код МКС: 17.020
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года № 427
баға: 0,00 тнг
ЌР МҐЖ. Манометрлер, вакуум-метрлер, напорометрлер, тягомерлер, тягонапорометрлер кґрсететін жјне ґзі жазатын. Тїрін бекіту маќсатындаєы сынаќтардыѕ типтік баєдарламасы
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 № 449
баға: 0,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі 2,4х10ден4000х10 ПА-єа дейінгі ауќымдаєа абсолюттік ќысым ґлшем ќўралдарыныѕ мемлекеттік эталоны жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы
код МКС: 17.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 09.12.2003 года № 449
баға: 1594,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жїйесі Кїштіѕґлшем ќўралдарына арналєан мемлекеттік эталон жјне мемлекеттік салыстырып тексеру сўлбасы
код МКС: 17.100
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 июля 2004 года № 208
баға: 1594,00 тнг