ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Жол шектеулері жїйесі Ќауіпсіздіктіѕ металл тосќауылдары Техникалыќ шарттар
код МКС: 91.090
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 398
баға: 2167,00 тнг
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖЈНЕ ЈУЕЖАЙЛАР ЖОЛДЫЅ КЕДІР-БЎДЫРЛЫЄЫН ЖЈНЕ АВТОМОБИЛЬ ДОЅЄАЛАЌТАРЫНЫЅ ЖОЛ ЖАБЫНЫМЕН ІЛІНІСУ КОЭФФИЦЕНТІН АНЫЌТАУ ЈДІСТЕРІ
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2014-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «12» декабря 2013 года №556-од.
баға: 0,00 тнг
Ќайраѕдар Ќыздырєан кезде органикалыќ заттарды аныќтау јдісі
код МКС: 93.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 398
баға: 1594,00 тнг
Жол жјне јуежай ќўрылысына арналєан органикалыќ тўтќырлар негізді материалдар Жол жабыныныѕ ќалыѕдыєын аныќтау јдісі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 398
баға: 1594,00 тнг
Битумдер жјне битумды тўтќырлар Битумды эмульсиялардыѕ ќўрамын аныќтау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стан- дартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 398
баға: 2104,00 тнг
Ќўрылыс жўмыстарына арналєан ќиыршыќ тас пен ќойтастан ќўмды, ќиыршыќ тас пен шаєылтастар ґндірісіне арналєан шикізат Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стан- дартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 398
баға: 2104,00 тнг
Ќўрылыс жўмыстарына арналєан тыєыз тау жыныстарынан алынєан ќиыршыќтас жјне ўсаќ тас Техникалыќ шарттар
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2167,00 тнг
Топыраќтар Максималды тыєыздыќты зертханалыќ аныќтау јдістері
код МКС: 93.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2422,00 тнг
Топыраќтар Жеѕіл ерігіш тўздардыѕ ќўрамын аныќтау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2167,00 тнг
Топыраќтар Далалыќ сынаќтар Жалпы ережелер Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 1594,00 тнг
Шайырлар жјне шайырлыќ уылдырєыштар. Сынамаларды сўрыптау жјне сынаќтарєа арналєан їлгілерді дайындау јдістері
код МКС: 91.100.50
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2422,00 тнг
Топыраќтар Сўрыптау,орау,тасымалдау жјне їлгілерді саќтау
код МКС: 93.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2104,00 тнг
Топыраќтар Физикалыќ сипаттамаларды зертханалыќ аныќтау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2422,00 тнг
Топыраќтар Сїзілу коэффициентін зертханалыќ аныќтау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2167,00 тнг
Топыраќтар. Ќатып ќалєан топыраќтардыѕ жылуґткізгіштігін зертханалыќ аныќтау јдісі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2104,00 тнг
Автомобиль жолдары жјне јуежайлар Ќатты емес типті киімдерініѕ серпімділік модулін аныќтау јдістері жјне оларды сынаптау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 409
баға: 2104,00 тнг
Теміржол кґлігіндегі экспедиторлыќ ќызметтер Жалпы талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 03.220.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2004 года № 433
баға: 1594,00 тнг
Электр ќауіпсіздік Ґндірістік жјне јлеуметтік-тўрмыстыќ арналєан єимараттардыѕ электр ќондырєылары. Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 29.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 г. № 418
баға: 2104,00 тнг
Электрќауіпсіздігі.Ґндірістік жјне јлеуметтік -тўрмыстыќ ќажеттілікті єимараттардыѕ электрќондырєылары Баќылау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 29.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2006-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 г. № 418
баға: 2167,00 тнг
Техникалыќ реттеу саласында геологиялыќ зерттеу жјне жер ќойнау ќорєау бойынша нормативтік ќўќыќтыќ актілері Міндетті нормалар мен талаптарды ќосу бойынша жалпы талаптар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 10 декабря 2004 г. № 418
баға: 2104,00 тнг