ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Мўнай жјне газ ґнерк јсібі Шыныпластиктен јзірленген Ќўбырлар жїйесі (grp) 4-бґлім. Ќўрастыру, тґсеу жјне пайдалану Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г., № 373
баға: 2958,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Шеген жјне сорєылы-сыєымдаєыш ќўбырларєа кїтім жасау жјне пайдалану Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года № 377
баға: 2167,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Мўнай жјне ґнеркјсібі.Сорєылыќ ќарнаќтар (ќысќартылєан сорєы ќарнаќтары,терендік сорєысыныѕ жылтыратылєан соташыќтары,жалєастырєыштар жјне бўрмалар) Техникалыќ шарттар
код МКС: 75.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года № 377
баға: 2741,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Сорєы ќондырєылары Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года № 377
баға: 2167,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Бўрєылау ерітіндісін дайындауєа арналєан материалдар Техникалыќ талаптар мен сынаулар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 октября 2004 г., № 344
баға: 2422,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Шеген трубалардын жјне ќўбыр желілерініѕ ќосылыстарын сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 г., № 377
баға: 2958,00 тнг
Мўнайгаз ґнеркјсібі Бўрєылау жјне пайдалану жабдыєы кґтергіш жабдыќ Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 г., № 377
баға: 2167,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Шеген,сорєылы-сыєымдаєыш жјне ќўбыр желісі ќўбырларына арналєан бўрандалы ќосылыстарды баєалау жјне сынау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года № 375
баға: 2422,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Ќызмет ету мерзіміндегі шыєын калькуляциясы 1-Бґлім.Јдістеме Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года № 375
баға: 2167,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Ќызмет ету мерзімініѕ баєасы 2-бґлім Есеп айырсудыѕ јдістемесі мен јдістерін ќолдану жґніндегі басшылыќ ѕўсќаулар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года № 375
баға: 2422,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Ќызмет ету мерзімініѕ баєасы 3-Бґлім Енгізу жґнінде басшы нўсќаулар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года № 375
баға: 2741,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Ќўбырлыр жїйелері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года № 375
баға: 2167,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Жабдыќтыѕ сенімділігі жјне оєан техникалыќ кїтім жасау жґніндегі деректерді жинау мен алмасу Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.180.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г., № 375
баға: 2958,00 тнг
Кен жўмыстарыныѕ жылдыќ жоспары Мазмўына,ресімделуіне,келісуге жјне бекітуге ќойылатын талаптар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 г. № 386.
баға: 1594,00 тнг
Ќайта ґѕдеу кезінде минералды шикізатты кешенді пайдалану бґлігіндегі кјсіпорын ґндірісініѕ жылдыќ жоспары Жалпы талаптар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 г. № 386.
баға: 1594,00 тнг
Ќўрылыс материалдарыныѕ ґндірісіне арналєан шикізаттардыѕ кен орындарын радиациялыќ баєалау Баєалау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 г. № 386.
баға: 1594,00 тнг
Ќайраѕдар тїіршіктік (гранулометриялыќ) ќўрамын зертханалыќ аѕыќтау јдісі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и тор- говли Республики Казахстан от 24 ноября 2004 года № 390
баға: 2167,00 тнг
Майлы даќылдар тўќымдары Соя тўќымдары Сўрыптыќ жјне егістік сапалары Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года № 448
баға: 0,00 тнг
Асфальтбетонды жјне органикалыќ минералды ќоспаларєа арналєан минералды ўнтыќ Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 24 ноября 2004года № 390
баға: 2104,00 тнг
Топыраќтар Зертханалыќ сынаќтар Жалпы ережелер Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года № 398
баға: 2167,00 тнг