ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Битумдар жјне битум тўтќырєыштар Фраас бойынша сынєыштыќ температурасын аныќтау јдісі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 514
баға: 2104,00 тнг
Мўнай битумдері Парафинніѕ болуын аныќтау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003г. № 514
баға: 1594,00 тнг
Жылжымалы ќоќыс жинау контейнерлері Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 55.180.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стан- дартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 апреля 2004 года № 102
баға: 2422,00 тнг
Жедел-іздестіру Іс-шараларын жїргізуді ќамтамасыз етуге арналєан сымсыз жылжымалы телефон байланыс желілерініѕ коммутациялыќ жабдыќ ќўралдары. 1.2 Жабдыќ типі Техникалыќ талаптар
код МКС: 33.040.35
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 мая 2004 г. № 130
баға: 1594,00 тнг
Тїтін сезетін ґрт хабарлаєыштары оптика-электрондыќ желілік Жалпы техникалыќ талаптары.Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 мая 2004 г. № 144
баға: 2167,00 тнг
Тїтін сезетін ґрт хабарлаєыштары оптика-электрондыќ нїктелік Жалпы техникалыќ талаптар Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 мая 2004 г. № 144
баға: 2167,00 тнг
Тїтін сезетін ґрт хабарлаєыштары. Радиоизотоптыќ Жалпы техникалыќ талаптарі Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 мая 2004 г. № 144
баға: 2167,00 тнг
Мекен-жайлыќ ґрт дабылдау жїйесі.Жалпы техникалыќ талаптары.Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.220.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-06-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 мая 2004 г. № 144
баға: 2422,00 тнг
Ќаєаз тасыпмалдаушылардаєы ќўжаттар Мўраєаттыќ саќтауєа ќойылатын жалпы техникалыќ талаптар
код МКС: 01.140.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-08-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2004 г., № 219
баға: 2422,00 тнг
Ґнімді сызыќтыќ кодтаужїйесі EAN сызыќтыќ кодтарын тўтынушы таурларына жјне кґліктік орауларєа орналастыру ережелері ЌР Е 50.6.1 – 97 орнына енгізілді
код МКС: 35.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-08-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2004 г., № 217
баға: 2167,00 тнг
Дайын кыша Техникалыќ шарттар
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-08-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 31 августа 2004 года № 239
баға: 1594,00 тнг
Коммуналдыќ-тўрмыстыќ тўтынуєа арналєан газ Иіс ќаныќтылыєын аныќтау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.160.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан № 316 от 15 октября 2004 года
баға: 1594,00 тнг
Сапа менеджмент жїйесі.Сараптамалыќ балдыќ баєалауды ќолдану арќылы сапа менеджменті жїйесініѕ нјтижелігін баєалау
код МКС: 03.120
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2014-07-01
Бұйрық туралы ақпарат:
баға: 1594,00 тнг
Жаѕа бўршаќты ащы бўрыш Техникалыќ шарттар
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г. № 374
баға: 1594,00 тнг
Жапыраќты жаѕа сарымсаќ Техникалыќ шарттар
код МКС: 67.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г. № 374
баға: 1594,00 тнг
Ќатты минералды отын Табиєи радионуклидтердіѕ меншікті тиімду белсендігін аныќтау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стан- дартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 г. № 378
баға: 2104,00 тнг
Ќазаќстан кґмірлерінен кесектелген отын Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.160.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индуст- рии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года № 378
баға: 1594,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Шыныпластик ќўбыр желілерініѕ жїйесі(GRP) 1-бґлім Сґздік,рјміздер,ќолдау салалары жјне материалдар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г., № 373
баға: 2422,00 тнг
Мўнай жјне газ ґнеркјсібі Шыныпластиктен јзірленген ќўбырлар жїйесі Саралап баєалау жјне жасау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.200
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г., № 373
баға: 5687,00 тнг
Шыныпластиктен жасалєан ќўбырлар желісініѕ жїйесі. (GPR). 3-бґлім. Жїйені жобалау.
код МКС: 75.200
Мәртебе: Заменен
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г., № 373
баға: 2422,00 тнг