ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ґнім сапасы кґрсеткіштерініѕ жїйесі Тозуєа ќарсы сепкіштер Сапаныѕ сандыќ кґрсеткіштерініѕ атау тізімі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 65.060.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «13» декабря 2003 г. № 501
баға: 2422,00 тнг
Тїристік-экскурсиялыќ ќызмет кґрсету Тїристік маршруттарєа ќойылатын талаптар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 03.080
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 июля 2004 года № 184
баға: 2104,00 тнг
Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі Химиялыќ талдау мен ылєалдыѕ салмаќтыќ їлесін аныќтау їшін ќўрамында алтын бар ґнімдері сўрыптау жјне сынамаларын дайындау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.060.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2003 г. № 530
баға: 0,00 тнг
Ауыл шаруашылыќ техникасын дайындаушыныѕ жјне жеткізушініѕ кепілді міндеттері мен жауапкершілігі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2003 г. № 531
баға: 1594,00 тнг
Битумдар жєне битум тўтќырѓыштар. Кинематика-лыќ тўтќырлыѓын аныќтау јдiсi . Алѓаш рет енгізілген
код МКС: 75.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003г. № 512
баға: 2104,00 тнг
Битумдар жјне битум тўтќырєыштар Динамиќалыќ тўтќырлыєын аныќтау јдісі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003г. № 512
баға: 1594,00 тнг
Битумдаржјне битумды тўтќыштар Терминдер жјне аныќтамалар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003г. № 512
баға: 1594,00 тнг
Ќўрылыс жўмыстарына арналєан тыєыз тау жыныстарынан жјне ґнеркјсіп ґндірісі ќалдыќтарынан жасалєан ќиыршыќтас пен малтатас Физика-механикалыќ сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от « 19 » 12 2003г. № 512
баға: 2958,00 тнг
Ќўрылыс жўмыстары їшін тыєыз тау жыныстары мен ґндірістік ґнеркјсіп ќалдыќтарынын жасалєан ќиыршыќтас пен малтатас Химиялыќ талдау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «_19_» декабря 2003 г. № 512
баға: 2958,00 тнг
Ќара Ќиыршыќ тас Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «19» декабря 2003 г. № 512
баға: 0,00 тнг
Ќара ќиыршыќ тасты-малтатасты-ќўмды ќоспалар Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «19» декабря 2003 г. № 512
баға: 2104,00 тнг
Ќўрылыс жўмыстарына арналєан ќўм Сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «19» декабря 2003 г. № 513
баға: 2741,00 тнг
Жол жјне аэроалаѕ ќўрылыстарына арналєан органикалыќ тўтќырєыштар негізіндегі материалдар Сынау јдістері.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «19» декабря 2003г. № 513
баға: 2958,00 тнг
Кґпірдіѕ аралыќ ќўрылымыныѕ тірек бґліктеріне арналєан резина Жалпы техникалыќ шарттар Сынаулар јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 83.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 513
баға: 1594,00 тнг
Асфальт-бетон ќоспаларєа арналєан минералды ўнтаќ Сынаќ ўнтаќ Сынаќ јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 91.100.15
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 513
баға: 2422,00 тнг
Фосфор ґндірісініѕ ќожынан ќиыршыќтасты ќолданып жасалєан асфальт-бетонды ќоспалар мен асфальт-бетон Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 514
баға: 2104,00 тнг
Битумдар жјне тўтќырєыштар Ќызу жјне ау ортасыныѕ јсерінен тозуєа тўраќтылыєын аныќтау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 514
баға: 2104,00 тнг
Битумдар жјне битум тўтќырєыштар Иненіѕ ґту тереѕдігін аныќтау јдісі.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 514
баға: 2104,00 тнг
Битумдар жјне битум тўтќырєыштар.Саќина жјне шар јдісімен жўмсару нїктесін аныќтау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 75.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 514
баға: 2104,00 тнг
Битумдар жјне битум тўтќырєыштар. Ерігіштігін аныќтау јдісі Алєаш рет енгізілді
код МКС: 93.080.20
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 514
баға: 1594,00 тнг