ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Ашыќ ауада жўмыс істеуге арналєан кернеуі 1000 В-тан жоєары керамикалыќ тіректік артыќ оќшаулаєыштар Тїрлері, негізгі ґлшемдері жјне параметрлері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 29.080.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-09-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474
баға: 0,00 тнг
Єимаратта ішінде жўмыс істеуге арналєан кернеуі 1000 В тан жоєары керамикалыќ тіректік оќшаулаєыштар Тїрлері, негізгі параметрлері мен ґлшемдері.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 29.080.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474
баға: 0,00 тнг
Электростатикалыќ ґріс Шекті деѕгейлер мен баќылау жїргізуге ќойылатын талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 29.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474
баға: 0,00 тнг
Ґнеркјсіптік жиіліктіѕ электромагниттік ґрістері кернеуліктіѕ шектелген деѕгейлері жјне ќадєалауєа ќойылатын талаптар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 29.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474
баға: 0,00 тнг
Радиожиілікті элетромагниттік ґрістер Рўќсат етілеін деѕгейлер жјне баќылау жїргізуге ќойылатын талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 29.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474
баға: 0,00 тнг
Ортопедиялыќ стоматологияєа арналєан тоттанбайтын болттар Жалпы техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Ортопедиялыќ стоматологияєа арналєан асылметалдардыѕ ќорытпалары Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 11.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Ортопедиялыќ стоматологиядаєы кобальтохромды арнайы ќорытпалар Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.060.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Ќўрамында сынабы бар аспаптар мен бўйымдар ваккумтермиялыќ ќјдеге асыру.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 13.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Денсаулыќ саќтаудаєы трансплантацияєа арналєан титан ќорытпалары Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Жоєары кјсіби білім Білім беру ўйымдарыныѕ сапа менеджменті жїйелері Негізгі ережелер
код МКС: 03.180
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Жоєарєы кјсіптік білім. Білім мекемелерініѕ материалдыќ-техникалыќ ќоры
код МКС: 03.180
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 516
баға: 0,00 тнг
Маќта-ата, аралас жјне хи-миялыќ талшыќтардан јзірленген маталар. Кендір. Сўрыптылыєын аныќтау Алєаш рет енгізілді
код МКС: 59.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 520
баға: 0,00 тнг
Сїртетін кендір жаймаќтар. Техникалыќ шарттар
код МКС: 59.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Маќта-мата ќалдыќтары. Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 59.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 520
баға: 0,00 тнг
Сыныпталєан жартылай ќылшыќты жуылмаєан ќой жїні. Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 59.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 520
баға: 0,00 тнг
Аяќ ќиім табанына арналєан тері Сўрыптылыєын аныќтау
код МКС: 59.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 520
баға: 0,00 тнг
Сјнді аяќ киім Техникалыќ шарттар
код МКС: 59.080.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 520
баға: 0,00 тнг
Ґрт техникасы Классификациясы. Терминдері жјне аныќтамалары
код МКС: 01.040.13
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 517
баға: 2422,00 тнг
Ґрт автоматикасы Классификациясы Терминдері жјне аныќтамалары Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.13
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2003-07-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 517
баға: 2104,00 тнг