ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Су оргиникалыќ ќосылыстардыѕ кґміртегін айќындаудыѕ газдыќ-хроматографиялыќ јдісі.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 71.040.50
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 декабря 2002 года № 462
баға: 0,00 тнг
Топыраќ мўнай ґнімдерініѕ газдыќ ќўрамдас бґлігін айќындау-дыѕ бу-фазалы газдыќ-хроматографиялыќ јдјсі
код МКС: 71.040.50
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2013 года № 504
баға: 0,00 тнг
Ет. Экспортќа шыєарылатын жылќы еті Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.120.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 508
баға: 0,00 тнг
Сїт ґнімдері Сары ірімшік Жалпы техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2002 г. № 446
баға: 0,00 тнг
Жент. техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.060
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2002 г. № 446
баға: 0,00 тнг
Сїт ґнімдері. Пудинг Жалпы техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2002 г. № 446
баға: 0,00 тнг
Сїт ґнімдері. Суфле. Жалпы техникалыќ талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 67.100.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2002 г. № 446
баға: 0,00 тнг
Кен жјне ќўрылыс жўмыстарына арналєан Ампула. Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 73.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 509
баға: 0,00 тнг
Анкерлі ґзек Жалпы техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.100.01
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 509
баға: 0,00 тнг
Ґнім сапасы кґрсеткіштерініѕ жїйесі Геодиезиялыќ аспаптар.Кґрсеткіштер номенклатурасы ГОСТ 4.417-86 орнына енгізілді
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 515
баға: 0,00 тнг
Тау-кен ґндірісініѕ ќўрамындаєа баќылау жјне сынау ќўралдарыныѕ нормаланатын метрологиялыќ сипаттамалары, олардыѕ метрологиялыќ ќызмет кґрсету нысаны мен процедуралары. Негізгі ќаєидалар мен ережелер Алєаш рет енгізілді
код МКС: 17.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 515-од
баға: 0,00 тнг
Тўяќ іріѕініѕ некробактериозын, некротикалыќ заќымдарды емдеуге арналєан "НЕКРОБАКТЕРИН" препараты Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 514
баға: 0,00 тнг
"ЭНДОМЕНТ"-эндометриттерді емдеуге арналєан препарат Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 514
баға: 0,00 тнг
Ірі ќара мал, ќой шошќаныѕ пастереллезге жјне парагрипп-3 ќарсы ќан сарсуы. Техникалыќ шарттар
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 514
баға: 0,00 тнг
Ауыл шаруашылыєы малдарыныѕ бруцеллезін балауєа арналєан бруцеллез аллергені. Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 514
баға: 0,00 тнг
Малдардыѕ некробактериозіне Ќарсы вакцина Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 513
баға: 0,00 тнг
Ірі ќара малдыѕ жјне ќойлардыѕ эмфизематозды карбункулына ќарсы "КАРАСАН" ваќцинасы (сўйыќ жјне ќўрєаќ) Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 513
баға: 0,00 тнг
Преципитация јсерінде кебенек антигенін табуєа арналєан диагностикумдар жинаќталымы Техникалыќ шарттар
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. № 513
баға: 0,00 тнг
Малдардын ќатерлі ісіктеріне ќарсы вакцина (эмкар,брадзот,катерлі,ісік,энеротоксемия) Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2002-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002г. № 513
баға: 0,00 тнг
Ќошќарлардыњ инфекциялыќ эпидидимитін жјне ауылшаруашылыќ малдарыныњ бруцеллезін балаудаєы серологиялыќ реакцияларѓа арналѓан позитивті ќан сарысулары Техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 11.220
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2002г. № 513
баға: 0,00 тнг