ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

іздеу:

<<| [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... [450] |>>

IЗДЕУДIҢ НӘТИЖЕЛЕРI (8981)
Халыќќа тўрмыстыќ ќызмет кґрсету Жекек тапсырыс бойынша жиhаз дайындау ќызметтері Жалпы техникалыќ шарттар Алєаш рет енгізілді
код МКС: 97.140
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 05.12. 2002 Г. № 452
баға: 0,00 тнг
Халыќќа тўрмыстыќ ќызмет кґрсету Химиялыќ тазалау ќызметтері Жалпы техникалыќ шарттар
код МКС: 03.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 05.12. 2002 Г. № 452
баға: 0,00 тнг
Парфюмерлік-косметикалыќ бўйымдар Тўтынушыєа арналєан аќпарат Жалпы талаптар
код МКС: 71.100.70
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 декабря 2002 г. № 449
баға: 0,00 тнг
Ґнім ґндіруді технологиялыќ ќамтамасыз ету негізгі ережелер.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 декабря № 453
баға: 0,00 тнг
Ґнім ґндіруді тезнологиялыќ ќамтамасыз ету. Ґндірісті технологиялыќ дайындау
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Сызба ќаріптері. Ќазаќ ал-фавиті
код МКС: 01.100
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 декабря 2002 года № 453
баға: 0,00 тнг
Халыќќы тўрмыстыќ ќызмет кґрсету. Моншалар ж?не монша-сауыќтыру. Кешендерініѕ ќызметтері Жалпы техникалыќ талаптар.Баќылау јдістер.Алєаш рет енгізілдіі
код МКС: 03.080.30
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2002 г. № 444
баға: 0,00 тнг
Тамаќ ґнімдеріне технологиялыќ нўсќаулыќтарды жјне рецептураларды јзірлеу тјртібі Негізгі ережелер
код МКС: 67.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 декабря 2002 г. № 444
баға: 0,00 тнг
Кеніштік тиеу-кґліктік машиналар.Жалпы техникалыќ талаптар жјне сынау јдістері Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.020
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года № 435
баға: 0,00 тнг
Ќорєасын ўнтаєы. Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 77.120.60
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02 декабря 2002 года № 438
баға: 0,00 тнг
Тїсті жјне сирек кездесетін металлдардыѕ кендері. Кен-дерді технологиялыќ зерттеу їшін іріктеліп алынєан сы-намаларєа ќойылатын жалпы талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 73.060.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02 декабря 2002 года № 438
баға: 0,00 тнг
Металлургия жјне тау-кен байыту кјсіпорындарыныѕ материалдарын талдау нјтижелерініѕ сапасына сыртќы жјне ішкі тексеру-лер жїргізудіѕ тјртібі жјне оны ўйымдастыруєа ќойыла-тын жалпы талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 03.120.99
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 02 декабря 2002 года № 438
баға: 0,00 тнг
Автомотокґлік ќўралдары мен олардыѕ тіркемелерініѕ техникалыќ кїйін аныќтау Жалпы техникалыќ талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.110
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 мая 2003 года № 170
баға: 0,00 тнг
Программалыќ ќўжаттардыѕ біртўтас жїйесі.Пайдаланушы жетекшісі.Ќўрамына, мазмўнына жјне ресімделуіне Ќойылатын талаптар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 35.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2002 г. № 473
баға: 0,00 тнг
Ґрт ќауіпсіздігі Терминдер мен аныќтамалар
код МКС: 01.040.13
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 06 июня 2003 г. № 191
баға: 2167,00 тнг
Программалыќ ќўжаттардыѕ біртўтас жїйесі Сынаќ ґткізудіѕ баєдарламасы жјне јдістемесі Программалыќ жабдыќтаманы сынаќтан ґткізуді жоспарлау.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 35.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2002 г. № 473
баға: 0,00 тнг
Программалыќ ќўжаттаманыѕ біртўтас жїйесі. Программалыќ жабдыќтамаєа ќойылатын талаптар сипаттамасы.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 35.040
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 19 декабря 2002 г. № 473
баға: 0,00 тнг
Программалыќ ќўжаттамалардыѕ біртўтас жїйесі. Терминдер мен аныќтамалар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 01.040.35
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2005-12-30
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 473 от 19 декабря 2002 года
баға: 0,00 тнг
Маќта талшыєы Техникалыќ шарттар.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 59.060.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 03 декабря 2007 г. № 669
баға: 0,00 тнг
Маќта талшыєыныѕ стандарттыќ їлгілері Дайындау жјне ќолдану тјртібі.Алєаш рет енгізілді
код МКС: 59.060.10
Мәртебе: Действует
Жүргізу күні: 2004-01-01
Бұйрық туралы ақпарат: приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 декабря 2002 года № 462
баға: 0,00 тнг