ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

<< тізімге қайту

Тауардың деректерiн қарап шығу:

Атауы:  Контроль состояния и диагностика машин. Требования к обучению и сертификации персонала. Часть 1. Требования к органам по сертификации и процедурам сертификации

Белгi: ГОСТ Р ИСО 18436-1-2005

МКС коды: ГОСТ Р

Баға: 5584,00, бет саны: 15

Мәртебе:  

Жүргізу күні:  

Күшін жою күні:  

Ақпарат туралы дереккөз:  

Бұйрық туралы ақпарат:  

Аударма:   Русский

Автор:  Госстандарт России

Категория:   Государственный стандарт Российской Федерации

Бөлiм/топ:  (03.100.30) Управление трудовыми ресурсами

Алдын ала көру документа