ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

<< тізімге қайту

Тауардың деректерiн қарап шығу:

Атауы:  Статистические методы. Статистическое представление данных. Определение предикционных интервалов

Белгi: ГОСТ Р ИСО 16269-8-2005

МКС коды: ГОСТ Р

Баға: 9110,00, бет саны: 109

Мәртебе:  

Жүргізу күні:  

Күшін жою күні:  

Ақпарат туралы дереккөз:  

Бұйрық туралы ақпарат:  

Аударма:   Русский

Автор:  Госстандарт России

Категория:   Государственный стандарт Российской Федерации

Бөлiм/топ:  (03.120.30) Применение статистических методов

Алдын ала көру документа