ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

<< тізімге қайту

Тауардың деректерiн қарап шығу:

Атауы:  Статистические методы. Статистическое представление данных. Оценка медианы

Белгi: ГОСТ Р 50779.24-2005

МКС коды: ГОСТ Р

Баға: 4296,00, бет саны: 8

Мәртебе:  

Жүргізу күні:  

Күшін жою күні:  

Ақпарат туралы дереккөз:  

Бұйрық туралы ақпарат:  

Аударма:   Русский

Автор:  Госстандарт России

Категория:   Государственный стандарт Российской Федерации

Бөлiм/топ:  (03.120.10) Управление качеством и обеспечение качества

Алдын ала көру документа