ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

<< тізімге қайту

Тауардың деректерiн қарап шығу:

Атауы:  Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы

Белгi: ГОСТ Р ЕН 614-1-2003

МКС коды: ГОСТ Р

Баға: 5584,00, бет саны: 16

Мәртебе:  

Жүргізу күні:  

Күшін жою күні:  

Ақпарат туралы дереккөз:  

Бұйрық туралы ақпарат:  

Аударма:   Русский

Автор:  Госстандарт России

Категория:   Государственный стандарт Российской Федерации

Бөлiм/топ:  (01.040.13) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

Алдын ала көру документа