ҒАЛАМТОР ДҮКЕН

<< тізімге қайту

Тауардың деректерiн қарап шығу:

Атауы:  Концентраты сульфида меди, свинца и цинка. Определение содержания золота и серебра. Гравиметрическое определение сухим путем при высокой температуре и спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени

Белгi: ISO 10378:2005

МКС коды: ИСО

Баға: 85256,00, бет саны: 52

Мәртебе:  

Жүргізу күні:  

Күшін жою күні:  

Ақпарат туралы дереккөз:  

Бұйрық туралы ақпарат:  

Аударма:   Английский (Великобритания)

Автор:  TC 183

Категория:   Стандарт Международной организации по стандартизации

Бөлiм/топ:  (73.060.99) Рудные минералы прочие

Алдын ала көру документа