Жаңалықтар - Жаңалық 16.03.2016

ҚР СТ ISO/IEC 17021-1-2015 - СӘЙКЕСТІКТІ БАҒАЛАУ. МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ АУДИТ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ОРГАНДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. 1-бөлім. Талаптар

 

ISO/IEC 17021 осы бөлімі барлық түрдегі менеджмент жүйесін сертификаттауды және аудитті жүргізетін органдардың құзыреттілігіне, жүйелілігіне және бейтараптылығына қойылатын талаптар мен принциптерді белгілейді.

 

ҚР СТ ISO/IEC TS 17021-2-2015 - Сәйкестікті бағалау. МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ АУДИТ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ОРГАНДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. 2-бөлім. Менеджмент жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізу үшін персоналдың құзыреттілігіне қойылатын талаптар

 

Осы стандарт (EMS) қоршаған ортаның менеджемент жүйесін сертификаттау және аудит процесіне қатысатын персоналдың құзыреттілігіне қойылатын қосымша талаптарды белгілейді, сонымен қатар ISO/IEC 17021 стандарттың қолданыстағы талаптарын толықтыруға арналған.

 

ҚР СТ ISO/IEC TS 17021-3-2015 - Сәйкестікті бағалау. Менеджмент жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізуді қамтамасыз ететін органдарға қойылатын талаптар. 3-бөлім. Сапа менеджменті жүйелеріне аудит және сертификаттау жүргізу үшін персоналдың құзыреттілігіне қойылатын талаптар

 

Осы стандарт ISO/IEC 17021-де айтылатын талаптарды толықтырады. Ол өзіне сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) сертификаттау процесін орындайтын персонал құзыреттілігіне қойылатын арнайы талаптарды қосады.

 

ҚР СТ ISO/IEC TS 17021-4-2015 - Сәйкестікті бағалау. Менеджмент жүйелеріне аудит жүргізуді және сертификаттауды қамтамасыз ететін органдарға қойылатын талаптар. 4-бөлім.  Оқиғалардың тұрақтылығы менеджменті жүйелеріне аудит жүргізу және сертификаттау үшін персоналдың құзыреттілігіне қойылатын талаптар

 

Стандарт ISO/IEC 17021 стандартында жазылған бар талаптарды толықтырады. Олар аудит және оқиғалардың тұрақтылығы менеджмент жүйесін (ОТМЖ) сертификаттау процесінде қатысатын персоналдың құзыреттілігіне қойылатын қосымша талаптарды қосады.