КЕРІ БАЙЛАНЫС

Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК
мекенжайы: 010000, Астана қ., ул. Орынбор 11
СТН 600300070085
ЖСК KZ5685600000000
БСК KCJBKZKХ
тел.: +7 (7172) 79-33-21, Факс: +7 (7172) 24-13-88
Электрондық пошта: asset_kassym@mail.ru

web: www.egfntd.kz 

Сiз қайсы қызметкерге хабарлама жiбергiңiз келсе соны тiзiмiнен таңдаңыз.

Главный специалист: Какенов Даулет Мажитович
тел.: +7 (7172) 79-33-29
Е-mail: centr@mail.ru

хабарлама жiберу
Есепші
тел.: +7 (7172) 79-33-21, Факс: +7 (7172) 24-13-88
Е-mail: centr@mail.ru, info@e-i.kz

хабарлама жiберу

Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты